Подклас опиоидни вещества, наречени нитазени, се появяват в нелегалните доставки на опиати в Съединените щати и са по-мощни дори от фентанила. Тези нитазени добавят нови опасности от употребата на наркотици, което води до значително повишен процент на сърдечен арест в случаи на предозиране и значително по-високи дози налоксон за вътреболнично лечение в сравнение с предозирането с фентанил. Заключенията идват в резултат на първото изследване върху хора, което показва клиничните ефекти на нови мощни опиоиди, като вещества от клас брорфин и нитазен. Това проучване е и първото, което идентифицира въздействието на новите незаконни опиоиди, включително неблагоприятните последици от нитазените, като често спиране на сърцето и по-висока доза налоксон за лечение.

Изследователите са анализирали 2298 пациенти, приети със свръхдоза опиоиди в спешните отделения в цялата страна между 2020 г. и 2022 г. Предозирането от по-мощните опиоиди изисква средно 1,33 дози налоксон в болница, в сравнение с 0,36 средни дози за предозиране с фентанил. В допълнение, при 100 процента от предозирането на едно нитазеново вещество (метонитазен) е имало сърдечен арест.

„Като се има предвид тревожно високата честота на сърдечен арест при предозиране с нитазен, това проучване трябва да активизира политиките за намаляване на вредите. И като се има предвид появата на опасни токсични вещества в незаконното предлагане на опиоиди в Съединените щати, бъдещите изследвания трябва да проучат клиничните резултати от нови мощни опиоиди, тъй като предлагането продължава да се развива“, казва Алекс Манини, професор по спешна медицина в Училището по медицина Икан.

Източник: Newswise