Повишената консумация на алкохол е свързана с остри и повтарящи се епизоди на панкреатит – възпалително състояние, което може да причини силна коремна болка и смърт. Според ново проучване, публикувано в рецензираното списание Gastro Hep Advances, ранните интервенции, насочени към елиминиране на тежката консумация на алкохол и справяне с честите едновременни психични и социални фактори, биха могли да намалят прогресията на това заболяване. Изследването, ръководено от доц. Кристи Джеон, заедно с проф. Дирай Ядав, подчертава необходимостта от стратегии за ранна интервенция за предотвратяване на панкреатит при хора, които пия много.

Според проучването, острият панкреатит е водеща причина за хоспитализации, свързани със стомашно-чревни заболявания в Съединените щати, с 1-2% смъртност. Резултатите от проучването подчертават значителната роля на продължителната консумация на алкохол при пациенти, които са били диагностицирани със заболяването. „Нашето изследване показва, че алкохолът, в комбинация с други фактори, прави панкреаса по-уязвим към възпаление“, казва доц. Джеон. Проучването оценява моделите на пиене на пациенти, които са употребявали алкохол редовно в продължение на средно около 20 години и които са били хоспитализирани с остър панкреатит или рецидивиращ остър панкреатит. Изследователите установяват, че нивата на пиене и степента на консумация на алкохол са били значително високи при тези пациенти, които са консумирали средно 7-10 питиета на ден.

Проучването установява също, че 28% от пациентите с остър панкреатит и 49% от пациентите с повтарящ се остър панкреатит са имали рецидив в рамките на по-малко от 12 месеца. То предполага, че пациентите с повтарящ се остър панкреатит, поради консумацията на алкохол, може да прогресират към хроничен панкреатит, който може да бъде резултат от повтарящи се епизоди на остър панкреатит. „Това, което виждаме е, че тези пациенти са имали продължителна и интензивна експозиция на алкохол“, споделя доц. Кристи Джеон. „По-специално, пациентите с повтарящ се остър панкреатит показват подобна интензивност и продължително ниво на пиене като тези пациенти с хроничен панкреатит“.

Специалистът отбелязва, че изследването подчертава необходимостта от ранна интервенция при пациенти, които редовно употребяват алкохол, за да се предотврати прогресията до хроничен панкреатит. Проучването се задълбочава и в сложната връзка между консумацията на алкохол, психичните състояния и негативните житейски събития. Много пациенти с остър панкреатит или повтарящ се остър панкреатит съобщават за съпътстващи психични разстройства, като депресия и тревожност, или негативни житейски обстоятелства, като семейни проблеми, загуба на близък човек или финансово напрежение.

Източник: Newswise