Ново изследване, ръководено от Калифорнийския университет – Лос Анджелис, установява, че делът на смъртните случаи от свръхдоза в САЩ, включващи както фентанил, така и стимуланти, се е увеличил повече от 50 пъти от 2010 г. насам – от 0,6% (235 смъртни случая) през 2010 г. до 32,3% (34 429 смъртни случая) през 2021 г. До 2021 г. стимуланти като кокаин и метамфетамин се превърнаха в най-често срещания клас наркотици, открити при свръхдози, свързани с фентанил, във всеки американски щат. Това нарастване на смъртните случаи на фентанил/стимулант представлява „четвъртата вълна“ в дългогодишната криза със свръхдоза опиоиди в САЩ – броят на смъртните случаи продължава да расте стремглаво.

„Сега виждаме, че употребата на фентанил заедно със стимуланти бързо се превръща в доминираща сила в кризата със свръхдоза в САЩ“, казва водещият автор Джоузеф Фридман от Медицинския факултет на Калифорнийския университет – Лос Анджелис. „Фентанилът постави началото на криза със свръхдози с много вещества, което означава, че хората го смесват с други наркотици, като стимуланти, но също и безброй други синтетични вещества. Това създава много рискове за здравето и нови предизвикателства за доставчиците на здравни услуги. Разполагаме с данни и медицински опит за лечение на разстройства, свързани с употребата на опиоиди, но сравнително малко опит с комбинацията от опиоиди и стимуланти заедно или опиоиди, смесени с други вещества. Това затруднява лечението на хората, които се отказват от употребата на различни вещества“.

Анализът илюстрира как кризата с опиоидите в САЩ започва с увеличаване на смъртните случаи с опиоиди с рецепта (вълна 1) в началото след 2000 г. и хероин (вълна 2) през 2010 г. Около 2013 г. увеличението на свръхдозите с фентанил сигнализира за третата вълна. Четвъртата вълна – предозиране на фентанил със стимуланти – започна през 2015 г. и продължава да расте. Ситуацията допълнително е затруднена от факта, че хората, които консумират множество вещества, също могат да бъдат изложени на повишен риск от предозиране и много вещества, смесени с фентанил, не реагират на налоксон – антидотът при предозиране с опиоиди.

Авторите също установяват, че смъртните случаи от предозиране с фентанил/стимулант непропорционално засягат общностите на расовите/етническите малцинства в САЩ, включително чернокожите и афроамериканците и индианците. Например, през 2021 г. разпространението на участието на стимуланти в смъртните случаи от свръхдоза фентанил е 73% сред 65 до 74-годишни неиспаноамерикански чернокожи или афроамериканки, живеещи в западните САЩ, и 69% сред 55 до 65-годишните чернокожи или афроамерикански мъже, живеещи в същия район. Процентът сред общото население на САЩ през 2021 г. е 49%. Съществуват и географски модели за употребата на фентанил/стимулант. В североизточната част на САЩ фентанилът има тенденция да се комбинира с кокаин; в южната и западната част на САЩ се появява най-често с метамфетамин.

Източник: Newswise