Смъртните случаи от свръхдоза наркотици са се увеличили рязко сред американците без висше образование и почти са се удвоили за период от три години сред тези, които нямат диплома за средно образование, според ново проучване на RAND Corporation. Констатациите допълнително подчертават потенциална връзка между нарастването на смъртните случаи от свръхдоза наркотици и бариерите пред достъпа до образование, социална детерминанта на здравето. По-ниското ниво на образование е един от социално-икономическите фактори, исторически свързани с употребата на наркотици и смъртните случаи от свръхдоза, но появата на фентанил в уличните наркотици и разрастването на пандемията от COVID-19 може да са причинили това дългогодишно несъответствие в здравеопазването да се увеличи, според проучването. Констатациите са публикувани от списанието JAMA Health Forum.

„Анализът показва, че кризата с опиоидите все повече се превръща в криза, включваща американци без образование“, коментира Дейвид Пауъл, автор на изследването и старши икономист в RAND, нестопанска изследователска организация. „Проучването предполага големи и нарастващи различия в образованието във всички расови и етнически групи – различия, които са се ускорили от началото на пандемията от COVID-19“. Смъртните случаи от свръхдоза наркотици продължават да нарастват в САЩ, което допринася за намаляване на продължителността на живота. Вниманието е насочено към демографията на кризата с опиоидите, документиране на смъртността от свръхдоза по пол, раса, етническа принадлежност и възраст. По-малко внимание се фокусира върху образователните постижения – особено по време на пандемията от COVID-19. Проучването на RAND изследва как смъртните случаи от свръхдоза наркотици са засегнали непропорционално хората, които са с по-ниско образование, като използва по-нови данни от предишни изследвания на проблема.

Проучвайки информацията от Националната статистическа система за смъртност, Пауъл изследва връзката между образователните постижения и нарастването на смъртните случаи от свръхдоза от 2000 г. до 2021 г. През този период анализът идентифицира 912 057 смъртни случая от свръхдоза с информация за образованието за тях на възраст 25 и повече години. Близо 70% не са завършили колеж. Смъртността от свръхдоза нараства от 2000 г. до 2021 г. и за двете образователни категории, но групата която не е завършила колеж, отбелязва по-бърз растеж почти всяка година. За хората без висше образование процентът на смъртните случаи от свръхдоза се е увеличил от 12 смъртни случая на 100 000 души през 2000 г. до 82 смъртни случая на 100 000 през 2021 г. Сред хората, завършили колеж, коефициентът за 2000 г. е 4,6 смъртни случая на 100 000 души, нараствайки до 18,6 смъртни случая на 100 000 през 2021 г. Проучването също така подчертава смъртните случаи от свръхдоза от 2018-2021 г. сред хора без диплома за средно образование. През това кратко време смъртните случаи от свръхдоза сред тази група са се увеличили с 35 на 100 000 души, или 83%. Това се сравнява с увеличение от 32 смъртни случая на 100 000 за хората с дипломи за средно образование, 10 смъртни случая на 100 000 за тези с колеж и два смъртни случая на 100 000 за тези с бакалавърска степен.

Източник: Medical Xpress