Опиоидната епидемия продължава с неотслабваща сила от началото си през 90-те години. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията близо 280 000 души в САЩ са починали от свръхдоза с опиоиди, отпускани с рецепта, от 1999 г. до 2021 г. През 2021 г. свръхдозите с опиоиди – включително опиоиди, отпускани с рецепта, хероин и синтетични опиоиди като фентанил – са убили повече от 80 000 души, 10 пъти повече от броя на тези през 1999 г. Веществото бупренорфин е основно оръжие за намаляване на употребата без рецепта и смъртните случаи от свръхдоза при хора с разстройство, свързано с употребата на опиоиди.

Подкрепен от федерална субсидия от 2,6 милиона долара, екип от изследователи от Университета на Роуд Айлънд и Медицинското училище UMass Chan разработва устройство за носене, което ще може да открие дали хората приемат лекарствата си за разстройство, свързано с употребата на опиоиди, увеличавайки вероятността те да останат на лечение и ще предотвратят смъртни случаи от свръхдоза. Устройството за горната част на ръката, наречено MINDER-band, ще използва сензорна система, която наблюдава физиологичните промени при хора с разстройство, свързано с употребата на опиоиди, за да идентифицира точно употребата на бупренорфин или рецидива.

„Идентифицирахме клиничен проблем с бупренорфин, веществото за разстройство, свързано с употребата на опиоиди, което действа много добре, ако хората го приемат“, казва Стефани Карейро, доктор по медицина, доцент по спешна медицина в UMass Chan. „Поради няколко причини хората спират да го приемат, развиват абстиненция от опиоиди и се връщат към употребата“. „Идеята е да бъдат измервани физиологичните сигнали и тази информация да се използва, за да се определи дали лицето е взело бупренорфин“, споделя Кришна Венкатасубраманиан, професор по компютърни науки и статистика. „Обикновено това се разбира от изследване на кръв или урина. Опитваме се да направим изследването неинвазивно. Ако можем да научим в реално време или близо до реалното време, че човекът е спрял лечението си и да предоставим тази информация на клиницистите, могат да бъдат въведени интервенции, за да се помогне на много хора“.

MINDER-band ще използва малки сензори за измерване на физиологични сигнали като сърдечна честота, телесна температура и изпотяване, за да определи дали лицето е приело бупренорфин, пропуснало ли е дозата или е в състояние на абстиненция или рецидив. Устройството ще използва алгоритми за машинно обучение, за да отговори на този въпрос и система за качване на тези констатации, така че да са достъпни за клиницистите. Дизайнът на лентата за ръка ще разчита до голяма степен на информация от клиницисти, социални работници и хора с разстройства, свързани с употребата на опиоиди. Този месец лабораторията ASSET и изследователите на UMass Chan започнаха срещи с членове от тези групи, за да интегрират ефективно новото устройство в живота на хората, които ще го използват. Такава обратна връзка може да засегне големи и малки елементи на дизайна, като събиране на данни, поставяне на лентата и зареждане на устройството.

Източник: Newswise