Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен в партньорство с Министерството на вътрешните работи започна работа по изпълнение на Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“. Тя е инициирана от МВР и се реализира съвместно със специалисти от ПИЦ и Местните комисии за борба с трафика на хора, а целевата й група са ученици от 12 клас.

В програмата са заложени четири теми: „Превенция на трафик на хора“, „Превенция на употребата на наркотични вещества“ (която се презентира от екипи на Превантивно-информационните центрове по зависимости), „Превенция на престъпления против собствеността“ и „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационно-комуникационни технологии“. Разработването й е вследствие на сериозната загриженост в последните години по отношение криминализирането и виктимизирането на младежи до 25 години. Пилотно тя стартира през учебната 2022/2023 г. в Благоевград и бе приета с интерес от младите хора и одобрение от местната общественост, което доведе до извода, че е целесъобразно продължаването и разширяването на териториалния й обхват, като инициатива за гарантиране на сигурността, живота и здравето на младите хора.Съвместно с Ирина Дилкина – инспектор в Детска педагогическа стая към РУ на МВР – Долни Дъбник, психологът от ПИЦ – Плевен Марина Трифонова и Антоанета Мачева – координатор „Превантивни програми“, посетиха Професионалната гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ – Долни Дъбник. С възпитаниците на гимназията те коментираха как можем да си набавим хормоните на щастието чрез спорт, танци и други хобита без да посягаме към алкохол и наркотици, а част от обучението включваше образователен филм, посветен на това как да отстояваме натиска в групата и как най-разумно да използваме свободното си време. Специалистите се спряха и на това колко са важни дисциплината и отговорността за младите хора. Срещите през този и следващия месец ще продължат в Средно училище “Христо Ботев“ – Долни Дъбник и СУ „Христо Смирненски“ – Искър, откъдето са постъпили заявки от директорите.

Полицейската статистика сочи, че от лица на възраст 18-25 години са извършени около 13% от всички престъпления в страната, като най-голям е делът на кражбите, управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и престъпления, свързани с употребата и разпространението на наркотици. Масовото използване на съвременните информационни и комуникационни технологии е допълнителен рисков фактор. Много видове престъпления се извършват чрез използване на онлайн пространството.