Астмата е по-често срещана сред гимназистите, които употребяват канабис, в сравнение с тези, които не го правят, и разпространението на астмата се увеличава с честотата на употребата й сред учениците, според ново проучване на Училището за обществено и градско здраве на Колумбийския университет Mailman. Констатациите са публикувани в списанието Pediatric Pulmonology. Докладът, озаглавен „Разпространение на астма сред ученици от 9-ти до 12-ти клас в САЩ, които съобщават за 30-дневна употреба на канабис през 2019 г.“, хвърля светлина върху връзката между скорошната употреба на канабис и разпространението на астма сред американските гимназисти, коригирайки демографските характеристики и употребата на цигари.

Данните са извлечени от Системата за наблюдение на рисковото поведение на младежта за 2019 г., национално проучване на CDC в гимназията, което събира данни от ученици от 9-12 клас в САЩ на два пъти годишно. Изследователският екип, ръководен от Рене Гудуин от Департамента по епидемиология в Columbia Public Health, използва логистични модели, за да изследва разпространението на астма с употребата на канабис през последните 30 дни, текуща употреба на цигари, алкохол, правен статут на канабис в държавата на пребиваване, коригиране за пол, раса и етническа принадлежност, като по този начин предоставя ценен принос за разбирането на потенциалните въздействия върху здравето, свързани с употребата на канабис сред подрастващите.

Коментирайки значението на изследването, Гудуин и колегите й смятат, че проучването добавя към нарастващия брой доказателства, свързващи употребата на канабис с неблагоприятни здравни резултати сред младите хора. „Разбирането на тези асоциации е от решаващо значение за разработването на ефективни стратегии за превенция и интервенция за защита на здравето и благосъстоянието на нашите младежи“, коментира тя. Гудуин, която е клиничен психолог и експерт по психиатрична епидемиология и епидемиология на употребата на вещества, отбелязва още, че констатациите от това проучване имат важно значение за общественото здраве, образованието и програмите за превенция на наркотиците, насочени към ученици от гимназията, въпреки че са необходими повече клинични изследвания. „Научните данни, които могат да информират клиничните насоки и политиката за обществено здравеопазване, както и родителите и младежите, относно потенциалната връзка между употребата на канабис и респираторното здраве сред младежите, са от решаващо значение и ние призоваваме повече проучвания като това да бъдат приоритет“, призовава още специалистът.

Източник: Medical Xpress