Консумацията на алкохол сред младите поколения намалява от години. И тъй като много кръчми и коктейл барове сега се грижат за трезвите, е по-лесно от всякога да се откажете от пиенето. Започвайки от САЩ в края на 90-те години и разпространявайки се в няколко други богати страни в началото на 2000-те, младите хора започнаха да пият по-малко от предишните поколения или изобщо да избягват алкохола. Делът на 16- до 24-годишните, които съобщават, че са пили алкохол през последната седмица, е спаднал от 67% през 2002 г. на 37% през 2021 г. Спадът е още по-рязък при по-младите тийнейджъри. В Англия делът на 15-годишните, които са пили алкохол през последната седмица, е спаднал от 52% на 20% между 2001 г. и 2021 г., въпреки че част от това може да се дължи на промени в методите на изследване през този период.

Когато представят своите открития на други изследователи и на широката общественост, изследователите откриват, че възрастните често са изненадани да чуят, че младите хора днес пият по-малко. Според опита им, техните реакции предполагат вяра в остарелите стереотипи на младите хора като безотговорни. Те, също така, понякога прибързват с неправилни заключения относно причините, поради които младите хора пият по-малко, проектирайки мотивите на възрастните за въздържане върху младите хора.

Причините за спада са сложни, но чрез анализиране на данни от проучвания и интервюиране на млади хора в Англия и Австралия специалистите дават някои отговори. Промяната отразява обща тенденция в нагласите на младите хора към риска. От тютюнопушенето до секса, младите хора – включително тези в ранна юношеска възраст и в началото на двадесетте – обикновено са по-склонни към риска от предишните поколения. Това се простира до мястото, където те избират или се чувстват способни да прекарват времето си. Някои млади хора имат по-малко самостоятелен достъп до обществени пространства, като паркове, в сравнение с миналите поколения поради увеличените ограничения за достъп. Има също доказателства, че те смятат общуването в такива пространства с алкохол за небезопасно и морално подозрително.

Последните изследвания показват, че пиенето е станало по-малко рутинно и очаквано за младите хора, докато непиенето е станало по-социално приемливо. Това може да се дължи на повече усилия от страна на правителствата и бизнеса като супермаркетите да направят алкохола по-малко достъпен за младите хора. Това обаче не може да бъде единственото обяснение, тъй като в някои страни, където се наблюдава спад в пиенето сред младите хора, политиките, регулиращи достъпа на младите хора до алкохол, не са се променили. Отношението на подрастващите към пиенето като цяло е станало по-негативно, докато отношението им към непиенето е станало положително и приемащо. Изследователите твърдят, че това произтича от по-дълъг, по-продължителен преход към млада зряла възраст, както и от загрижеността на младите хора за бъдещето и чувството на силно чувство на натиск да успеят в живота, включително икономически. Изследователите откриват, че повечето от младите хора, с които са разговаряли, не смятат натиска от страна на връстниците си за важен фактор при решенията им да пият или не, с изключение на малък брой студенти, които са се възмутили от това колко алкохолно-центричен е социалният живот в университета.

„Хората, с които сме говорили, често приемат, че ако младите хора не пият, те трябва да правят нещо друго, което е също толкова (или дори повече) вредно, като пушене на цигари или канабис. Всъщност е точно обратното: пушенето и употребата на канабис намаляват едновременно с алкохола. Имаше някои признаци за увеличаване на употребата на канабис сред учениците преди пандемията и пушенето сред младите възрастни след пандемията. Но и двете – като нарастването броя на тийнейджърите, които употребяват електронни цигари – се случиха години след като спадът в пиенето сред младите беше добре установен. С други думи, някои групи млади хора може да пушат канабис или тютюн и да пият повече, но е малко вероятно да го правят вместо да пият алкохол“, сочат изводите на изследователите.

Източник: Medical Xpress