Мъжете и жените с по-ниски доходи или нива на образование са по-склонни да развият медицински състояния, свързани със злоупотребата с алкохол, в сравнение с подобни лица с по-висок социално-икономически статус. Алексис Едуардс от Virginia Commonwealth University, САЩ, и колегите му докладват тези констатации в ново проучване, публикувано в списание PLOS Medicine. Световната здравна организация изчислява, че вредната употреба на алкохол представлява 5,1% от глобалното бреме на болестите и нараняванията по света и води до три милиона смъртни случая всяка година. Прекомерната консумация на алкохол също може да нанесе икономически щети. Предишни проучвания са установили връзки между социално-икономическия статус на дадено лице и употребата на алкохол, но в момента не е ясно как социалната класа на индивида влияе върху бъдещия риск от заболявания, свързани с алкохола.

В новото проучване изследователите са използвали модел, който следва хората във времето, за да оценят риска от развитие на медицински състояния от злоупотреба с алкохол, като използват два показателя за социално-икономически статус: доход и ниво на образование. Изследователите са анализирали данни от повече от 2,3 милиона човека в шведска база данни, за да покажат, че мъжете и жените с по-ниски доходи или ниво на образование са по-склонни да развият тези състояния. Асоциациите се оказват верни, дори когато изследователите контролират други съответни фактори, като семейно положение, история на психиатрично заболяване и наличие на генетично предразположение към злоупотреба с алкохол.

Новите констатации са важни за разбирането кои групи от населението е най-вероятно да страдат от медицински състояния, произтичащи от злоупотреба с алкохол, и допринасят за нарастващия обем от литература за различията в здравето, които произтичат от социално-икономически фактори. Изследователите препоръчват хората с по-ниски доходи или нива на образование да изискват допълнителен скрининг от клиницисти, за да оценят консумацията на алкохол и да идентифицират свързаните с това състояния.

Авторите добавят: „Сред хората с разстройство, свързано с употребата на алкохол, тези с по-ниско ниво на образование или по-ниски доходи са изложени на по-висок риск от развитие на свързано с алкохола медицинско състояние, като цироза или алкохолна кардиомиопатия. Допълнителен скрининг и усилия за превенция могат да бъдат оправдани за намаляване на различията в здравеопазването“.

Източник: Medical Xpress