Изследователи от Университета на Ню Мексико са открили, че дори ниската до умерена употреба на алкохол от бременни пациентки може да допринесе за промени в пренаталното развитие на техните бебета, включително по-кратка продължителност на бременността. „При проучвателни анализи ефектът върху гестационната възраст е по-изразен при бебетата от мъжки пол, а за продължителността на раждането всъщност е по-силен при жените“, казва проф. Людмила Бахирева. Тя предупреждава, че тези ефекти трябва да се тълкуват с повишено внимание поради ограничената статистическа сила на изследването за извършване на анализи, специфични за пола, и предизвикателствата при отчитането на други допринасящи фактори.

Документът докладва за три проспективни проучвания, проведени в продължение на 10 години, които изследват 281 участници, повечето от които са били включени през втория триместър на бременността им и след това са последвани, заедно с техните деца, известно време след това. „Има много изследвания за пренаталните ефекти от тежката употреба на алкохол, обикновено дефинирана като 14 питиета на седмица, или прекомерното пиене, дефинирано като четири или повече питиета за всеки повод. Ние знаем доста от тези по-ранни проучвания за тежка употреба на алкохол за ефекта върху пренаталните резултати, особено преждевременното раждане и ограничаването на растежа, както и резултатите от неврологичното развитие, но сега се фокусирахме върху по-умерената експозиция на алкохол, защото е много по-разпространена“, обяснява проф. Бахирева.

Ранната бременност е критичен период за формирането на органи в развиващия се плод, което го прави особено уязвим при излагане на алкохол. „Почти всички жени пият, преди да разберат, че са бременни, а рисковото пиене преди бременност предсказва пиенето по-късно. Това е уникален аспект на изследването. Ние внимателно разгледахме моделите на пиене около зачеването и ранната бременност. Повечето от участничките значително намалиха пиенето си или го спряха напълно, след като разбраха, че са бременни. Въпреки това, дори при намален прием на алкохол имаше някои дефицити, наблюдавани както при мъжки, така и при женски бебета“, споделя изследователят. Тя подчертава, че са необходими по-мащабни проучвания, които комбинират проби от цялата страна, за да се възпроизведат констатациите и да се изследват по-нататък специфичните за пола ефекти.

Източник: Medical Xpress