Рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и продукти от канабис, вече са добре установени. Много по-малко разбирани са рисковете, свързани с вейпинга, особено ароматизираните продукти, популярни сред младите хора. Това е все по-голям проблем: канадска статистика сочи, че един на всеки 10 канадци на възраст от 20 до 24 години и един на всеки 15 на възраст от 15 до 19 години е употребявал вейп всеки ден през 2022 г.

В свое проучване изследователи показват как съставката за електронни цигари токоферол – органично съединение, по-известно като витамин Е – и токоферол ацетат могат да увредят белите дробове. Проучването допълва нарастващия обем от литература за това, което стана известно като увреждане на белите дробове, свързано с употребата на електронни цигари или вейпинг продукти (EVALI). При нагряване и вдишване съединението вгражда в белодробния сърфактант наноскопично тънка липидно-протеинова мембрана, покриваща повърхността на алвеолите, която регулира газовия обмен кислород-въглероден диоксид и стабилизира повърхностното напрежение на белите дробове по време на дишане.

„Виждаме, че наличието на витамин Е променя функционалните свойства на повърхностно активното вещество“, обяснява проф. Кристин ДеУолф. „Кислородът се обменя с въглероден диоксид в белодробния сърфактант, така че ако свойствата на повърхностно активното вещество се променят, може да се промени и способността на газа да се обменя. И ако повърхностното напрежение се промени, това се отразява на работата на дишането. Така че, комбинирани, тези промени правят дишането по-трудно. Смятаме, че това е молекулярната основа, която допринася за задуха и намалените нива на кислород, наблюдавани при хора, употребяващи вейпинг продукти“, допълва тя.

„Разбирането на въздействието на добавките за вейпинг върху белодробния сърфактант е жизненоважно, особено за по-младите поколения, които са по-повлияни от тенденциите за употреба на такъв вид продукти“, подчертава водещият автор на проучването Панайота Тактикакис. „Това изследване разкрива критични прозрения за потенциалните краткосрочни и дългосрочни последици от вейпинга, като дава възможност на младите хора да правят информиран избор за своето здраве и благополучие“, казва още тя.

Източник: Medical Xpress