Значителна връзка между употребата на електронни цигари и по-ранната възраст на поява на астма при възрастни в САЩ е докладвана от изследователи на UTHealth Houston на 17 май 2024 г. в списание JAMA Network Open. Водено от проф. Адриана Перес, изследването установява, че възрастни, които не са страдали от астма в началото на проучването и съобщават за употреба на електронни цигари през последните 30 дни са увеличили риска от развитие на по-ранна възраст за поява на астма с 252%. „Докато предишни проучвания съобщават, че употребата на електронни цигари увеличава риска от астма, нашето проучване беше първото, което изследва възрастта на поява на астма“, казва проф. Перес.

„Констатациите от проучването подчертават необходимостта от по-нататъшни изследвания, особено по отношение на въздействието на употребата на електронни цигари върху младите хора и връзката й с ранна възраст на астма и други респираторни заболявания. Това също така подчертава значението на модифицирането на насоките за скрининг, за да се включи скорошна употреба на електронни цигари, което може да доведе до по-ранно откриване и лечение на астма, намаляване на заболеваемостта и смъртността, свързани с болестта“, отбелязва още изследователят.

Перес посочва, че проучването подчертава необходимостта от справяне с тежестта на астмата за здравето, която води до 300 милиарда долара годишни загуби поради пропуснати учебни или работни дни, смъртност и медицински разходи според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ. Необходими са разпоредби за тютюнопушенето, превенция, кампании за интервенция и програми за спиране, за да се предотврати появата на астма в ранна възраст поради употребата на електронни цигари, пишат авторите на изследването.

Източник: Medical Xpress