Високи нива на употреба на дрога отчита Европейският доклад за наркотиците за 2022 г.

Високи нива на употреба на дрога отчита Европейският доклад за наркотиците за 2022 г.

В рамките на Европейския съюз проблемите с наркотиците усложняват други важни въпроси, например проблемът с бездомните, управлението на психиатричните разстройства и намаляването на младежката престъпност. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г., който беше официално представен днес. В някои държави се наблюдават и по-високи равнища на насилие и корупция в следствие от пазара на наркотици. Събитията в международен план също могат да окажат влияние върху проблемите с наркотиците в Европа, като в доклада се разглежда как събитията в Афганистан биха могли да променят потоците от наркотици по начин, който може да има сериозни бъдещи последици, и как хуманитарната криза, произтичаща от войната в Украйна, би могла да създаде нови предизвикателства за европейските служби по наркотиците.Основният извод, който правя от тазгодишния доклад, е, че сега сме изправени пред по-сложна ситуация с наркотиците, характеризираща се с голяма достъпност и по-голямо разнообразие в моделите на употребата им, коментира директорът на Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании Алексис...
Read More