Доклад за дейността на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен за 2021 г. бе представен пред Комисията по здравеопазване и социална политика

Доклад за дейността на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен за 2021 г. бе представен пред Комисията по здравеопазване и социална политика

Годишен доклад за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества – Плевен и ПИЦ – Плевен и отчет за дейността за първото тримесечие на 2022 г. беше представен пред членовете на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – Плевен. Председателят на ОбСНВ – Плевен Катя Божикова запозна членовете на комисията с председател доц. д-р Евгения Бързашка с дейностите, реализирани през периода и отговори на въпросите на общинските съветници. Бе представена информация за работата на територията на областта по Националните програми за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици от 5-7 и 8-11 клас. Председателят на ОбСНВ обобщи заявеното в обратната връзка от учениците, че независимо от това колко е голямо училището и къде се намира, болшинството от тях имат потребност от допълнителни занимания чрез нетрадиционни методи за преподаване, предоставяни от експертите на ПИЦ - Плевен. Също така, тя посочи, че учениците като цяло са отворени за комуникация и обсъждане на теми, за които училището...
Read More