Достъпността и употребата на кокаин в ЕС остават много високи

Достъпността и употребата на кокаин в ЕС остават много високи

Равнищата на употреба на кокаин в Европейския съюз са се върнали на нивата си отпреди пандемията. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците за 2022 г. Освен това през 2020 г. в Европейския съюз са конфискувани рекордните 213 тона кокаин. Този и други показатели показват, че понастоящем няма признаци, че възходящата тенденция в достъпността на този наркотик, наблюдавана през последните няколко години, се е променила. През последното десетилетие индексираните цени също са останали стабилни, а средната чистота е нараснала. Наблюдава се и нарастване на броя на разкритите лаборатории за вторично обработване на кокаин в Европа, което показва, че групите на трафика използват по-иновативни методи за предлагане на европейския пазар. Тенденциите по отношение на правонарушенията, свързани с употреба или притежание на кокаин, също нарастват. Взети заедно, всички тези показатели показват, че достъпността и употребата на кокаин остават много високи според историческите стандарти.На фона на показателите, предполагащи високи равнища на достъпност и употреба на кокаин, нараства загрижеността относно съответно нарастване на...
Read More
Високи нива на употреба на дрога отчита Европейският доклад за наркотиците за 2022 г.

Високи нива на употреба на дрога отчита Европейският доклад за наркотиците за 2022 г.

В рамките на Европейския съюз проблемите с наркотиците усложняват други важни въпроси, например проблемът с бездомните, управлението на психиатричните разстройства и намаляването на младежката престъпност. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г., който беше официално представен днес. В някои държави се наблюдават и по-високи равнища на насилие и корупция в следствие от пазара на наркотици. Събитията в международен план също могат да окажат влияние върху проблемите с наркотиците в Европа, като в доклада се разглежда как събитията в Афганистан биха могли да променят потоците от наркотици по начин, който може да има сериозни бъдещи последици, и как хуманитарната криза, произтичаща от войната в Украйна, би могла да създаде нови предизвикателства за европейските служби по наркотиците.Основният извод, който правя от тазгодишния доклад, е, че сега сме изправени пред по-сложна ситуация с наркотиците, характеризираща се с голяма достъпност и по-голямо разнообразие в моделите на употребата им, коментира директорът на Европейския мониторингов център за наркотици и наркомании Алексис...
Read More