Интелектуалните увреждания са по-чести при деца на родители, употребяващи алкохол или наркотици

Интелектуалните увреждания са по-чести при деца на родители, употребяващи алкохол или наркотици

Децата на родители с разстройство, свързано с употребата на алкохол или наркотици, са изложени на по-голям риск от интелектуално увреждане, дори ако проблемът е само в бащата, съобщават изследователи от Karolinska Institutet в Швеция. Според проучването, което е публикувано в списание eClinicalMedicine, превантивните мерки трябва да бъдат насочени към двамата родители. Добре известно е, че консумацията на алкохол от жената по време на бременност може да увеличи риска детето й да развие интелектуално увреждане. Изследвания от Karolinska Institutet сега показват, че всички форми на злоупотреба с вещества, както при майката, така и при бащата, а не само по време на бременност, могат да представляват рисков фактор. „Превантивните мерки, като например обучение на здравни специалисти и препоръки за обществено здраве, са фокусирани от десетилетия върху майките с проблеми, свързани с алкохола. Нашите констатации подчертават важността на насочването на такива мерки към бащи с различни видове разстройства, свързани с употребата на вещества“, коментира д-р Лотфи Кемири, изследовател по медицинска епидемиология и биостатистика...
Read More