Педагози от Левски проведоха обучение, посветено на работата в екип

Педагози от Левски проведоха обучение, посветено на работата в екип

От 30 юли до 1 август в Хисаря се проведе обучение на тема „Работа в екип - взаимодействие между институциите“, в което участие взеха 18 педагози от община Левски - представители на ОУ „Максим Горки“ и СУ „Крум Попов“, детските градини „Слънце“ и „Локомотив“, както и такива на НЧ „Георги Парцалев“. Обучението бе организирано от Отдел „Образование“ в Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с лектор психологът в Превантивно-информационния център за зависимости в Плевен Валентин Минков. Основната цел на обучението бе сформирането на екипи и взаимодействие между различните институции, като акцент в работата на участниците в него бе решаване на казуси, ролеви игри за работа в екип, прилагане на Наредбата за приобщаващо образование в училищата. В последния ден всеки от тях имаше възможност да изготви програма за решаването на конкретни казуси – реални ситуации, с които те са се сблъсквали в практиката си, свързани с прояви на рисково поведение на учениците и техните...
Read More
Ученици от Левски и Обнова обменят знания по метода „Връстници обучават връстници”

Ученици от Левски и Обнова обменят знания по метода „Връстници обучават връстници”

Ученици от ОУ „Максим Горки“ – Левски  са част от проекта на МКБППМН „Превенция употребата на психоактивни вещества“, като се използва  подходът „Връстници  обучават връстници“. В продължение на няколко месеца психологът Валентин Минков от ПИЦ - Плевен провежда обучение с шестокласници от общината. На 19 март  два екипа от училището посетиха ОУ „Неофит Рилски“ в с. Обнова. Шестокласниците от ОУ „М. Горки“: Ален Петров, Божидара Данова, Венцислав Георгиев и Ивана Стоянова направиха презентация за зависимостта към цигари, наргиле, алкохол и кафе. Обучението, което се водеше от секретаря на МКБППМН Ваня Дочева, даде възможност за откровен разговор с шестокласниците от двете училища. На следващия ден, 20 март ученици от ОУ „Неофит Рилски“, с. Обнова гостуваха на шестокласниците в ОУ „М Горки“. Децата от с. Обнова презентираха пред присъстващите зависимостта към интернет, енергийни напитки и шоколад. В дискусията, водена от Ваня Дочева, секретар на МКБППМН и З. Личева, педагогически съветник се включиха учениците  от шести клас и техните класните ръководители – Г. Върбанова, Б....
Read More
Ученици от община Левски участваха в обучение за презентаторски умения по проект на МКБППМН – Левски и ПИЦ – Плевен

Ученици от община Левски участваха в обучение за презентаторски умения по проект на МКБППМН – Левски и ПИЦ – Плевен

На 15 ноември в Заседателната зала на Община Левски се проведе обучение за презентаторски умения с участието на ученици от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“ в Левски и ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. То бе част от дейностите по проекта на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, за превенция на рисковото поведение, употреба на наркотични вещества и развитие на социални умения при ученици от първи до пети клас. Участниците в обучението представиха презентации на тема „Легални наркотични вещества“, като бяха разпределени в четири екипа. Мултимедийните презентации бяха фокусирани върху вредата от употребата на цигари, енергийни напитки, а също така бе показана и обща презентация за легалните наркотични вещества. От своя страна, децата от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова представиха резултатите от направена от тях анкета за това колко често техните съученици употребяват енергийни напитки. От водещия на обучението – психологът в Превантивно-информационния център по...
Read More
Педагози и млади лидери от община Левски участваха в обучения за превенция на употребата на наркотици

Педагози и млади лидери от община Левски участваха в обучения за превенция на употребата на наркотици

Продължават дейностите по проекта на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, за превенция на рисковото поведение, употреба на наркотични вещества и развитие на социални умения при ученици от първи до пети клас. На 4 септември в ЦНСТ – Левски бе организирано обучение на учители от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, а също така на педагози от ЦНСТ – Левски и ЦОП – Левски. Участие взеха 25 преподаватели, а обучител бе психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Темата бе „Въведение в методиката за превенция на рисково поведение при учениците от 1 до 5 клас“. Целта на обучението беше педагозите да се запознаят с методиката, като в своите учебни заведения те ще трябва да реализират проекти за работа с ученици от първи до пети клас. На учителите бе дадена възможност да адаптират методиката, спрямо особеностите на децата и да направят собствена програма на базата на...
Read More
Психолозите от ПИЦ – Плевен проведоха обучение с педагози от Левски с фокус върху проявите на агресия сред учениците

Психолозите от ПИЦ – Плевен проведоха обучение с педагози от Левски с фокус върху проявите на агресия сред учениците

От 22 до 24 юли в село Ягода, община Мъглиж, се проведе изнесено обучение на тема „Прояви на агресия сред учениците – предизвикателства пред учителите“ за педагогически кадри от град Левски. Проявата бе организирана и финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Левски, а обучители бяха психолозите от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков и Илиан Илиев. Участие в обучението взеха 23-ма млади педагози от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, ДГ „Локомотив“ и ДГ „Слънце“. Сред темите, които психолозите коментираха заедно с преподавателите, бяха превенция и кризисни интервенции на агресията, форми на агресията в училище и видове агресивно поведение „деца – деца“ и „учители – родители“, видовете конфликти и начините им на разрешаване. Пред педагозите специалистите от ПИЦ – Плевен се спряха и на проблемите със справянето със стреса в образователната среда, както и на неговите симптоми, а също така бяха подготвили различни ролеви игри. В края на обучението всеки от...
Read More
ПИЦ – Плевен провежда обучение на педагози от град Левски

ПИЦ – Плевен провежда обучение на педагози от град Левски

Обучение на педагогически специалисти от Левски провежда Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, като обучител е психологът Валентин Минков. „Идеята е да се реализират дейности, свързани с превенция употребата на наркотични вещества, като на базата на първата ни среща набелязахме план. Първо събрахме представители на институции, пряко ангажирани с проблема – МВР, Отдел „Закрила на детето“, както и педагогическите съветници от училищата в Левски и най-важното, което те заявиха като желание, бе провеждането на обучение на педагозите“, обясни психологът. Обучението включва представяне на различните видове наркотични и тяхното въдействие, симптоми, по които може да се установи употребата им, запознаване с методики за превенция на учениците и работа с родителите, предпоставки за употребата на наркотични вещества при децата, както и провеждане на ролеви игри учител – родител. Също така, в рамките на обучението преподавателите се запознават с резултатите от проведено сред учениците анкетно проучване, свързано...
Read More