Над 1100 младежи от община Плевен се включиха в 8 училищни проекта по превенция

Над 1100 младежи от община Плевен се включиха в 8 училищни проекта по превенция

През 2016 г. Общинският съвет по наркотични вещества в Плевен поднови конкурсната сесия за финансиране на малки училищни проекти по превенция. След активна подготовка през летните месеци, конкурсната сесия бе обявена през септември, а в периода октомври – декември се реализираха подкрепените общо 8 проекта на: ОУ „Христо Ботев” - Пелишат; ДФСГ „Интелект” - Плевен; ПГ „Захари Зограф” - Плевен; ОУ „Св. Климент Охридски” - Плевен; СУ „Стоян Заимов” - Плевен; ОУ „Лазар Станев” - Плевен; МГ „Гео Милев” - Плевен и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Бръшляница. Благодарение на тези училищни ученически проекти общо 1179 момичета и момчета от VІ до ХІІ клас бяха включени в техни собствени, автентично изведени училищни превантивни събития, анкетни проучвания, дискусии, фокус-групи, конкурси за изработка на мотивационно съдържание, спортни турнири и др. А ето ги и самите проекти: В Пелишат снимаха видеоклипове и спортуваха с шампиона Димитър Пенчев В проекта на ОУ „Христо Ботев” – Пелишат участваха 30 ученици от 5 до 8 клас....
Read More