Опиоидите убиват, особено ако сте сами

Опиоидите убиват, особено ако сте сами

Опиоидите метадон и морфин са най-честата причина за фатално отравяне с наркотици в Дания. Проучване на Катедрата по съдебна медицина към Университета в Орхус изследва обстоятелствата зад смъртните случаи, свързани с морфин, хероин и метадон, в периода 2013-2020 г. в четирите полицейски района, обхванати от департамента. Един от изводите е, че е по-опасно да използвате опиоиди, когато сте сами. Проучването показва, че 64 процента от 327-те загинали души са били сами по време на смъртта и мнозинството изглежда не са били повлияни от наркотици, когато са били видени живи за последен път.„Важно е да се признае, че сънят е предшественик на отравяне с опиати. Хората обикновено не умират веднага след предозиране, може да отнеме часове, преди кислородният дефицит да причини състояние, подобно на сън, и органите да откажат“, казва Шарлот Угерхой Андерсен, доцент в Катедрата по съдебна медицина в Университета в Орхус. Тя и нейните колеги стоят зад проучването, което е публикувано в списание Forensic Science International. „Ако имате необходимите...
Read More
Доц. Калоян Стойчев: Основният проблем са амфетамините – евтини са, произвеждат се тук и същевременно са много опасни

Доц. Калоян Стойчев: Основният проблем са амфетамините – евтини са, произвеждат се тук и същевременно са много опасни

Доц. д-р Калоян Стойчев е роден през 1975 в Плевен. Завършва Медицински университет - Плевен през 2000 г. и от 2001 до 2003 г. е лекар-ординатор в Държавна психиатрична болница - Ловеч, като от 2002 г. е задочен докторант по психиатрия към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. През 2003 г. постъпва в III-та психиатрична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ - Плевен. От 2006 г. има призната специалност „Психиатрия“, а през 2007 г. след конкурс е назначен за асистент към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен, където последователно заема длъжностите асистент, ст. асистент и главен асистент.През 2010 г. от Висшата атестационна комисия (ВАК) му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“ след успешно защитен дисертационен труд на тема „Коморбидни тревожни и афективни разстройства при пациенти с вредна употреба на алкохол и с алкохолна зависимост“. През 2013 г. с конкурс е избран за „Доцент“ към Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ на МУ-Плевен. От юни 2014 г. заема длъжността...
Read More