ПИЦ – Плевен в горещо лято за превантивни дейности

ПИЦ – Плевен в горещо лято за превантивни дейности

В края на юни 2020г. в стартираха дейностите по един от трите  плевенски проекта, подкрепени от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г., в който екипът на Превантивно - информационен център по зависимости - Плевен е пряко ангажиран.  „Заложи на сигурно! – укрепване на личностния капацитет у младите хора, като превенция на хазартната зависимост и ресурс за пълноценен начин на живот“, Договор № 25-00-52/26.06.2020г. е разработен и се осъществява от водеща организация читалище ЛИК - Плевен в партьнорство с Общоградско средношколско общежитие - Плевен. Повече от 240 момичета и момчета на възраст 15-19 години от 61 населени места на Областите Плевен и Ловеч ще имат възможност да станат част от обучения, специални събития, креативно развиващи работилници, дискусии, младежки кампании, работа на терен в периода юли – октомври 2020г. Универсалната превенция, част от проектните дейности цели повишаване на информираността и личностните уменията за устойчивост на негативни тендециии сред младите...
Read More