Злоупотребата с вещества по време на бременност увеличава сърдечно-съдовия риск

Злоупотребата с вещества по време на бременност увеличава сърдечно-съдовия риск

Бременните жени с анамнеза за злоупотреба с вещества са изправени пред драстично повишен риск от смърт от инфаркт и инсулт по време на раждане в сравнение с жени без анамнеза за злоупотреба с вещества. Тези открития са публикувани в Journal of the American College of Cardiology: Advances. „Това изследване показва, че употребата на вещества по време на бременност удвоява сърдечно-съдовите проблеми и майчината смъртност по време на раждането“, казва д-р Марта Гулати. По думите й, злоупотребата с вещества също удвоява риска от остра сърдечна недостатъчност.Веществата, проучени в изследването, включват кокаин, опиоиди, алкохол, амфетамин/метамфетамин и канабис. Всяко вещество носи различен риск за бъдещите майки:- Амфетаминът/метамфетаминът има най-голяма връзка с развитието на остра сърдечна недостатъчност (девет пъти по-голям риск), остър инфаркт (седем пъти и половина по-голям риск), сърдечен арест (седем пъти по-голям риск) и майчина смъртност (три пъти по-голям риск ). Известно е, че тези вещества повишават сърдечната честота и кръвното налягане и причиняват структурни и електрически промени в сърцето.- Кокаинът има...
Read More
Стигмата остава огромен проблем за хората с психични заболявания или употребяващи наркотици

Стигмата остава огромен проблем за хората с психични заболявания или употребяващи наркотици

Стигмата продължава да преследва хората, страдащи от проблеми с психичното здраве или разстройства, свързани с употребата на наркотични вещества, според доклад на Комисията за психично здраве на Канада. Почти всички (95%) от хората с разстройство на психичното здраве или употребата на вещества посочват, че са били засегнати от стигма през последните пет години. „Важно е да кажем на хората, живеещи с психично заболяване или разстройство, свързано с употребата на вещества: „Вие не сте сами в тези преживявания“, казва д-р Хедър Стюарт, председател на Център за изследване на психичното здраве и борбата със стигмата. „Стигмата остава важен и често срещан проблем. Въпреки невероятните усилия, които направихме в нашето общество, трябва да се направи повече, включително иновативни подходи за ограничаване на самостигмата“, категорична е тя.Над седем от 10 (72%) хора с психично разстройство или разстройство, свързано с употребата на вещества, споделят чувство на самостигма, често интернализиране на негативни стереотипи и лошо мислене за себе си. 40% от хората съобщават, че в здравните...
Read More
В Плевен се проведе обучение по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда

В Плевен се проведе обучение по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда

В хотел „Ростов“ в Плевен се проведе обучение по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас и 8-11 клас. В проявата участие взеха педагози, психолози и педагогически съветници от училища на територията на област Плевен, а обучението водиха специалисти от Превантивно-информационния център по зависимости в областния град – психологът Марина Трифонова и Антоанета Мачева - координатор „Превантивни програми“ в ПИЦ – Плевен. Те споделиха повече за това какво включват самите програми, откъде идва идеята за тях, споделяйки смущаващи данни за увеличението употребата на наркотични вещества след учениците. Акцентът в представянето падна върху пети и осми клас, от които през тази година ще стартира реализацията на програмите, а специалистите от ПИЦ изразиха готовност да съдействат на педагозите, психолозите и педагогическите съветници.В рамките на дискусия участниците в обучението не спестиха своите въпроси, както и опасенията си във връзка с реализацията на програмите. След представянето на програмите имаше обратна връзка от психолога в ПИЦ Валентин...
Read More
Променя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични

Променя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични

Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, съобщиха от правителствената информационна служба. С промяната се транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/3 87/ПВР на Съвета. Въвеждат се дефиниции за „ново психоактивно вещество“ и „препарат“ в съответствие с понятията в Директива (ЕС) 2017/2103. Поставят се под контрол и нови седем вещества чрез включването им в Списък I - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“. Веществата се включват в Списък I в изпълнение на европейски актове - решения за изпълнение на Съвета на ЕС за въвеждане на мерки за контрол по отношение на нови психоактивни вещества и във връзка...
Read More