Приключиха дейностите по национална програма „Кодово име Живот“ в шестите класове на ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен

Приключиха дейностите по национална програма „Кодово име Живот“ в шестите класове на ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен

Превантивно-информационният център по зависимости (ПИЦ) в Плевен приключи дейностите по Национална програма „Кодово име Живот“ за тази учебна година в шестите класове на ОУ „Цветан Спасов“ в областния град. Учениците, за които това е втора поредна година по програмата, взеха участие в петте урока, проведени в часовете на класа през втория срок от обучителя в ПИЦ Радослав Христов. На занятията присъстваха и класните ръководители на четирите паралелки – Ирина Тавлинова, Габриела Велева, Венера Василева и Христина Първанова, които се включиха заедно със своите възпитаници в някои от модулите по програмата. Темите за шестокласниците бяха фокусирани върху рисковото поведение, последиците от него и алтернативите за младите хора; смисъла на това да умееш да отстояваш себе си; справянето с гнева и уменията за вземане на правилно решение в конфликтна ситуация, както и формулирането на лични цели. „Благодарение на добрата комуникация с класните ръководители, получавам полезна обратна връзка за очакванията на учениците и техните потребности“ - коментира обучителят по програмата Радослав Христов. „Факт е,...
Read More
ПИЦ – Плевен гостува в НУИ „Панайот Пипков“ по Национална програма „Работа на полицията в училищата“

ПИЦ – Плевен гостува в НУИ „Панайот Пипков“ по Национална програма „Работа на полицията в училищата“

Занятие по Национална програма „Работа на полицията в училищата“ се проведе в Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков" в Плевен. Темата на срещата бе „Превенция на употребата на наркотични вещества“, като инспектор Мариела Тодорова от Детска педагогическа стая към Първо районно управление на ОДМВР – Плевен запозна учениците със законовата страна на употребата и притежанието на легални и нелегални наркотични вещества. Акцентът падна върху така популярния напоследък „снус“. Инспектор Тодорова акцентира, че пренасяйки чужд багаж, без знаят какво се съдържа в него, биха могли да се окажат под ударите на закона.Втората част от проявата по програмата, инициирана от МВР, води психологът от ПИЦ – Плевен Цветомир Стефанов, който провокира учениците посредством дискусия и ролева демонстрация да изтъкнат важните за тях неща в живота. Сред тях те посочиха здравето, семейството, любовта, приятелството, щастието, парите… Участниците трябваше да изберат това, което има най-голямо значение за тях под формата на съд пълен с вода със съответния етикет на него, а предизвикателството пред тях...
Read More
ПИЦ – Плевен се включва в дейности по Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“

ПИЦ – Плевен се включва в дейности по Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“

Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен в партньорство с Министерството на вътрешните работи започна работа по изпълнение на Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“. Тя е инициирана от МВР и се реализира съвместно със специалисти от ПИЦ и Местните комисии за борба с трафика на хора, а целевата й група са ученици от 12 клас. В програмата са заложени четири теми: „Превенция на трафик на хора“, „Превенция на употребата на наркотични вещества“ (която се презентира от екипи на Превантивно-информационните центрове по зависимости), „Превенция на престъпления против собствеността“ и „Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационно-комуникационни технологии“. Разработването й е вследствие на сериозната загриженост в последните години по отношение криминализирането и виктимизирането на младежи до 25 години. Пилотно тя стартира през учебната 2022/2023 г. в Благоевград и бе приета с интерес от младите хора и одобрение от местната общественост, което доведе до извода, че е целесъобразно продължаването и разширяването на териториалния й обхват, като инициатива за гарантиране на...
Read More
ПИЦ – Плевен продължава дейностите по Националните програми за ученици 5-7 и 8-11 клас

ПИЦ – Плевен продължава дейностите по Националните програми за ученици 5-7 и 8-11 клас

През учебната 2022/2023 г. екипът на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен продължава дейностите по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас и 8-11 клас. По Националната програма „Кодово име: Живот“, насочена към ученици 5-7 клас, стартираха занятията с ученици от четири паралелки 5 клас от ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен, както и с връстниците им от СУ „Христо Ботев“ – Долни Дъбник и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пордим, като обучител на най-малките е специалистът „Информация и комуникация“ в ПИЦ – Плевен Радослав Христов. През настоящата учебна година психологът Марина Трифонова продължи работа с четири паралелки от 6 клас – две в ОУ „Цветан Спасов“ – Плевен и шестите класове в СУ „Христо Ботев“ – Долни Дъбник и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пордим, като през втория учебен срок ще бъде дадено начало на занятията и с останалите шестокласници от плевенското училище. Отново като част от Националната програма...
Read More
ПГМЕТ – Плевен вече има своите обучени млади доброволци

ПГМЕТ – Плевен вече има своите обучени млади доброволци

В ПГМЕТ – Плевен бяха реализирани дейностите по Националната програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален курс „От връстници за връстници“. Основната й цел е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот. Сред краткосрочните задачи са постигане промяна по отношение на собственото здраве, подпомагане процеса на израстване, формиране на идентичност и намиране на смисъл, подкрепа на подрастващите в процеса на взимане на решения и отстояване натиска на групата, трениране на социални умения и насочване към алтернативи на употребата на психоактивни вещества. Началото на програмата бе дадено с обучение на педагогическия персонал, след което се проведоха информационни срещи с участието на ученици от 8 и 9 клас, в резултат на които бяха подбрани шестима доброволци. Те преминаха обучение по програмата и още в началото на тази учебна година стартираха дейности с учениците от двата осми класа на училището. Бяха проведени общо пет занимания в рамките на часа на класа – „Група и правила...
Read More
В Плевен се проведе обучение по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда

В Плевен се проведе обучение по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда

В хотел „Ростов“ в Плевен се проведе обучение по Националните програми за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас и 8-11 клас. В проявата участие взеха педагози, психолози и педагогически съветници от училища на територията на област Плевен, а обучението водиха специалисти от Превантивно-информационния център по зависимости в областния град – психологът Марина Трифонова и Антоанета Мачева - координатор „Превантивни програми“ в ПИЦ – Плевен. Те споделиха повече за това какво включват самите програми, откъде идва идеята за тях, споделяйки смущаващи данни за увеличението употребата на наркотични вещества след учениците. Акцентът в представянето падна върху пети и осми клас, от които през тази година ще стартира реализацията на програмите, а специалистите от ПИЦ изразиха готовност да съдействат на педагозите, психолозите и педагогическите съветници.В рамките на дискусия участниците в обучението не спестиха своите въпроси, както и опасенията си във връзка с реализацията на програмите. След представянето на програмите имаше обратна връзка от психолога в ПИЦ Валентин...
Read More