Младежи от община Левски показаха презентационни умения на тема „Превенция на рисковото сексуално поведение“

Младежи от община Левски показаха презентационни умения на тема „Превенция на рисковото сексуално поведение“

Среща по проект “Превенция на рисковото сексуално поведение“ се проведе в заседателната зала на Община Левски. В проекта, реализиран от Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен, участват ученици от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“ в Левски, както и от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. Целта на проявата бе в екипи доброволците да упражнят своите презентаторски умения, като презентациите на младежите бяха посветени на ХИВ/СПИН, ранната бременност и сексуално предаваните инфекции. Предстои презентациите да бъдат представени от доброволците, които участват в проекта, пред техните съученици, като по думите на психолога в ПИЦ – Плевен Валентин Минков всички са се справили със задачата много успешно. Младежите действително са ангажирани сериозно, коментира той, като сред най-интересните презентации открои тази за ранната бременност и дългосрочните последствия от нея – включително със статистика за община Левски. Според представената в нея информация, около 1% от всички родилки в Левски...
Read More
Ученици от община Левски участваха в обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“

Ученици от община Левски участваха в обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“

Общинският център за извънучилищни дейности в село Байкал бе домакин на тридневно обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“. Проявата бе организирана от Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен с обучител психологът Валентин Минков. В обучението се включиха ученици от шести и седми клас от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“ в Левски, както и от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. Целта на обучението бе разширяване на познанията на учениците, които вече участваха в проект за превенция употребата на наркотични вещества. Акцент в обучението в Байкал бяха не само начините за предпазване от нежелана бременност и СПИН, но и взаимоотношенията между момичета и момчета, отговорността на родителите, влиянието на средата и вземането на решения, както и физическите промени в юношеската възраст. Психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков сподели, че съвместната работа с децата от община Левски продължава, като предстои те да подготвят...
Read More