Музиката с препратки към алкохол може да повлияе върху консумацията на слушателите

Музиката с препратки към алкохол може да повлияе върху консумацията на слушателите

Най-малко една от всеки четири съвременни песни споменава алкохол, според анализ на множество проучвания, които намекват за ефектите от музиката върху пиенето на слушателите. Музиката е почти навсякъде в съвременния живот, благодарение отчасти на смартфоните и стрийминг услугите. Проучване от 2022 г. установи, че слушаме средно 961 часа музика на година, или два часа и 38 минути на ден. Музиката има мощно социално и емоционално влияние и може да оформи нагласи и поведение. Това може да важи особено за младите хора, чиято ангажираност с музиката е сравнително висока. Проучване установи, че препратките към алкохол са често срещани в текстове и видеоклипове и са се увеличили през последните десетилетия. Въпреки че поведението при пиене се свързва със съдържание, свързано с алкохол в различни медии, малко внимание се обръща на музиката в това отношение.Разбирането на връзката може да информира за политики и интервенции, които намаляват вредите, свързани с алкохола. За анализа в списание Alcohol: Clinical & Experimental Research изследователи в Австралия са...
Read More