Млади лидери направиха презентации за наркотиците пред свои връстници в Тръстеник

Млади лидери направиха презентации за наркотиците пред свои връстници в Тръстеник

Поредна среща по проект „Превенция употребата на психоактивни вещества сред учениците в община Долна Митрополия“, реализиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Долна Митрополия съвместно с ПИЦ – Плевен, се проведе в СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник. В проекта участват ученици от осми и девети клас от СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия и СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник, като в превантивната дейност е използван методът “Връстници обучават връстници”. В него дейностите по превенция се изпълняват от ученици неформални лидери, обучени и подпомогнати от училищния психолог и психолог от ПИЦ – Плевен. Учениците от Тръстеник бяха подготвили мултимедийни презентации, с които представиха пред своите връстници различни видове наркотици, споделиха повече за веществата, които се съдържат в тях, ефекта от употребата им, като се спряха подробно и на пораженията върху организма, които те причиняват. От своя страна, психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков бе подготвил своеобразна провокация за младите хора, показвайки им „мостри“ на...
Read More