Родителският отпуск при бащите може да намали вредите, свързани с употреба на алкохол

Родителският отпуск при бащите може да намали вредите, свързани с употреба на алкохол

Мъжете, които са били в родителски отпуск, имат значително намален риск от хоспитализация поради консумация на алкохол. Това показва проучване, публикувано в списание "Addiction" от изследователи от Департамента по обществени здравни науки на Стокхолмския университет. Целта на проучването е да се оцени дали родителският отпуск на бащите влияе върху заболеваемостта и смъртността, свързани с алкохола.За да се опитат да разберат дали това е така, изследователите са изследвали ефектите от политиката за родителски отпуск, която е въведена в Швеция през 1995 г. Политиката насърчава бащите да използват родителски отпуск, като запазва 30 дни отпуск само за тях и доведе до увеличаване на дела на бащите, използващи родителски отпуск от 43 процента на 75 процента. „Нашите констатации бяха доста забележителни, като се има предвид тежестта на изследвания резултат. Въпреки че хоспитализациите, свързани с алкохол, бяха доста необичайни, ние открихме, че след прилагането на политиката е имало 34% намаление на тези хоспитализации сред бащите през двете години след раждането, както и по-малки намаления...
Read More