КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 2020

КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 2020

Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Плевен  в изпълнение на  Годишен план за дейността на ОбСНВ  през 2020г. стартират процедура по прием на документи за участие на училища в проекти на тема: “ Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора, превенция на употребата на наркотични и други психоактивни вещества” Участие с проекти могат да вземат основни и средни училища в Община Плевен, профилирани гимназии, общински професионал ни гимназии. Период на реализация на проектите: 01.11.2020– 15.12.2020 год. Размер на безвъзмездната финансова подкрепа за 1 проект: мин. 700, макс. 1000 лева. Краен срок за представяне на проектите: 15 октомври 2020 год. Тук можете да намерите: Писмо - покана Пълна обява за участие Формуляр за кандидатстване Придружително писмо ...
Read More
НОВИ УЧЕНИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ПЛЕВЕН

НОВИ УЧЕНИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА – ПЛЕВЕН

Пет са одобрените училищни ученически инициативи в Плевен под мотото „Последвай живота!” в тазгодишната конкурсна сесия на ОбСНВ – Плевен. ДФСГ „Интелект”  трансформира училищното пространство чрез  „Алея на книгата” с идеята, че направеното от ръцете на младите не само допринася за осмисляне на  живота им в училище, но и че естетиката сама по себе си е право и избор, който учениците трябва да имат. Превръщането на обикновеното стълбище към училищната библиотека в комфортно и визуализирано с духовни символи от българската литературна класика място е само предпоставка за нови литературни четения и срещи с автори. ОУ „Валери Петров” залага в своята инициатива на спорта, движението на открито и срещата с утвърдени спортни имена, като една силно мотивираща, енергизираща и смислена работа. Конкурс за художествена фотография и изложба ще провокират учениците да отворят фантазията си и уловят  мигове, в които животът е красиво вълшебство. ОУ „Д-р Петър Берон” избира формати за общуване и споделяне с учениците от 5,6 и 7 клас. Предоставя  специално време, за да се поговори с децата за това колко е важно да изграждаме социални...
Read More
Отворена е новата сесия за подкрепа на училищни проекти!

Отворена е новата сесия за подкрепа на училищни проекти!

Общински съвет по наркотични вещества и Община - Плевен обявяват конкурс за УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ под мотото „ПОСЛЕДВАЙ ЖИВОТА!” Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Плевен  в изпълнение на  Годишен план за дейността на ОбСНВ  през 2019г. стартират процедура по прием на документи за участие на училища в проекти под мотото „Последвай живота!”– ученически инициативи и дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите хора”. Краен срок за подаване на документи за конкурсната сесия: до 16.30ч. на 15 октомври ( вторник ) 2019г.  в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен. Тук можете да намерите: Писмо - поканаОбява и регламент на конкурсната сесияФормуляр за кандидатстване Придружително писмо за депозиране на проект. ...
Read More
Започват проверки за предлагане на наргилета и продукти, съдържащи психотропни вещества, в близост до училища

Започват проверки за предлагане на наргилета и продукти, съдържащи психотропни вещества, в близост до училища

Върховна административна прокуратура се самосезира по публикации в медиите за консумирани от ученици напитки и храни, съдържащи опасни за здравето съставки или химически замърсители от околната среда, субстанции с неопределено съдържание, съдържащи психотропни вещества, като т.н. „весел чай“ и други подобни продукти, алкохолни напитки, цигари, наргилета и тютюневи изделия, разпространението, на които се осъществява чрез търговски обекти, разположени в самите или близо до учебните заведения или от нелегални търговци, действащи в близост до училищата. Упражнявайки надзор за законност, ВАП е възложила на Българска агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и Главна дирекция „Национална полиция“ извършването на съвместни проверки на територията на цялата страна за установяване на извършени нарушения по чл.30, ал.2 т.1, т.2 и т.3, от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, както и на извършени нарушения по Закона за храните, и Наредба №9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите...
Read More