Пиенето при бъдещите бащи е рисков фактор за фетален алкохолен синдром

Пиенето при бъдещите бащи е рисков фактор за фетален алкохолен синдром

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, мъжете пият повече и са почти четири пъти по-склонни да развият разстройство, свързано с употребата на алкохол, отколкото жените. И все пак, когато става въпрос за диагностициране на бебета, родени с вродени дефекти, свързани с консумация на алкохол, като фетален алкохолен синдром, исторически се вземат под внимание само навиците на майката за пиене. Изследванията ясно показват, че сперматозоидите носят огромно количество епигенетична информация — което означава наследствени промени в начина, по който се експресират гените, които не са резултат от промени в ДНК последователността — което силно влияе върху развитието на плода и здравето на детето. И все пак повечето лекари и други доставчици на здравни услуги не вземат предвид влиянието на здравето на бащата и избора на начин на живот върху развитието на детето.Докато по-голямата част от вниманието се отделя на пиенето на майката по време на бременност, учени са се фокусирали върху пиенето на мъже през седмиците и...
Read More
Що е то фетален алкохолен синдром?

Що е то фетален алкохолен синдром?

Феталният алкохолен синдром (ФАС) принадлежи към спектър от състояния, които се появяват, когато плодът е изложен на алкохол по време на бременността. Лекарите наричат тези състояния разстройства от алкохолния спектър на плода. ФАС е най-тежката форма, като другите видове включват: интелектуални и обучителни затруднения; физически различия в растежа и развитието; невроповеденческо разстройство, свързано с пренатално излагане на алкохол, което включва промени в поведението и настроението. Децата с ФАС често имат комбинация от тези ефекти. Той засяга много аспекти на развитието, включително: памет, реч, координация, внимание, зрение, слух. ФАС може да повлияе и на растежа на плода, като доведе до: малки черти на лицето, малка глава, ръст под средния, ниско тегло при раждане, проблеми с белите дробове, сърцето или костите.Няма конкретно количество алкохол, което може да причини разстройство от алкохолния спектър при всеки човек. Алкохолът може да повлияе по различен начин на развитието на плода при различните хора и при различните бременности. Дори ако човек е пил известно количество алкохол по...
Read More