Отбелязваме Световния ден на психичното здраве под мотото „Психичното здраве е универсално човешко право“

Отбелязваме Световния ден на психичното здраве под мотото „Психичното здраве е универсално човешко право“

Доброто психично здраве е жизненоважно за цялостното здраве и благополучие. Според данни на СЗО един на всеки осем души в световен мащаб живее с психично заболяване. Психичните заболявания засягат все по-голям брой юноши и млади хора. Тази година темата на Световния ден на психичното здраве е „Психичното здраве е универсално човешко право“. Глобалната кампания има за цел да повиши осведомеността и да стимулират действия, които насърчават и защитават психичното здраве на всеки като универсално човешко право.Психичното здраве е основно човешко право за всички хора. Всеки, който и където и да се намира, има право на най-високия достижим стандарт на психично здраве. Това включва правото да бъдете защитени от рискове за психичното здраве, правото на налична, достъпна, приемлива и качествена грижа и правото на свобода, независимост и включване в общността. Въпреки това по целия свят хората с психични заболявания продължават да изпитват широк спектър от нарушения на човешките права. Наличието на психично здравословно състояние никога не трябва да бъде причина да...
Read More