Технологиите продължават да бъдат основен двигател на пазарите на наркотици, като пазарите в „тъмната мрежа“, приложенията за социални медии и съобщения в реално време, както и комуникационните технологии и технологиите за криптиране, понастоящем се използват до известна степен за улесняване на продажбата на наркотици. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г.

По-конкретно, политическата и обществената загриженост нарастват във връзка с потенциала на пазарите в „тъмната мрежа“ да се превърнат в по-значим източник за получаване на незаконни наркотици. Извършеният от EMCDDA анализ на предлагането на наркотици чрез пазарите в „тъмната мрежа“ обаче показва, че редица фактори, включително пандемията от COVID-19, дейността на правоприлагащите органи и дългите периоди на прекъсване на работа, изглежда са оказали въздействие върху дейността на пазарите на наркотици в „тъмната мрежа“. В края на 2021 г. очакваните приходи рязко са спаднали до малко под 30 000 EUR на ден в сравнение с 1 млн. EUR на ден, констатиран през 2020 г.

Онлайн екосистемата е много динамична, поради което прогнозите за бъдещите тенденции трябва да се правят предпазливо, отбелязват от EMCDDA. Въпреки това Центърът разполага с данни, че всички действия на правоприлагащите органи, измами и доброволно излизане от пазарите, са допринесли за спад на доверието на потребителите в пазарите в „тъмната мрежа“ като източник на доставки. Някои проучвания показват също така, че вероятността за успешно предоставяне на наркотици, закупени от тези платформи, е намаляла, което съвпада с периода на ограничителните мерки във връзка с COVID-19.

По-малко позитивно изглежда, че продажбите на наркотици чрез социални медии и приложения за съобщения в реално време привличат по-голям интерес и вероятно нарастват, тъй като тези технологии се възприемат като по-безопасен, по-удобен и по-достъпен източник на доставки. Това означава, че нараства необходимостта от разработване на ефективни стратегии както за наблюдение на развитието в тази област, така и за анализ на нуждите от ответни мерки, обобщава докладът.

Източник: Европейски доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г.