Ако се чувствате преуморени и стресирани, ще бъдете по-малко ангажирани с работата си и ще се представяте по-зле. Много компании са наясно с този проблем и затова харчат пари за професионалисти, които да се грижат за психичното здраве на техните служители. И все пак има много по-прост и по-рентабилен начин за увеличаване на удовлетворението и ефективността. В едноседмично проучване само 30 минути по-малко използване на социални медии на ден подобрява психичното здраве, удовлетворението от работата и ангажираността на участниците. Доцент Юлия Брайловская и нейният екип от Центъра за изследване и лечение на психичното здраве към Рурския университет в Бохум, Германия, и Германския център за психично здраве публикуваха своите открития в списанието Behavior & Information Technology на 8 декември 2023 г.

Социалните медии се превърнаха в неразделна част от живота на много хора, не само от по-младото поколение. Редица проучвания изследват ефектите от интензивното използване на социалните медии. Някои показват, че ангажирането със социалните медии повишава настроението, други, че има отрицателно въздействие върху психичното здраве и кара потребителите да се страхуват да пропуснат нещо важно, което се случва в техните мрежи, когато не са онлайн – феномен, наричан FoMO (акроним на Fear of Missing Out). „Подозираме, че хората са склонни да използват социалните мрежи, за да генерират положителни емоции, които им липсват в ежедневния им трудов живот, особено когато се чувстват преуморени“, обяснява Юлия Брайловская. „В допълнение, някои платформи като LinkedIn също предлагат възможност да търсите нова работа, ако не сте доволни от текущата си роля“. В краткосрочен план бягството от реалността в света на социалните мрежи може наистина да подобри настроението ви; но в дългосрочен може да доведе до пристрастяващо поведение, което има обратен ефект.

Екипът на доц. Брайловская стартира експеримент, за да проучи тези корелации. Участват общо 166 души, всички от които работят на непълен или пълен работен ден в различни сектори и прекарват поне 35 минути на ден в използване на социални медии, несвързани с работата. Участниците са разпределени на случаен принцип в една от двете групи. Едната група не е променила навиците си в социалните медии. Другата група е намалила времето, прекарано в социалните мрежи с 30 минути на ден в продължение на седем дни. Участниците са попълнили различни въпросници онлайн преди началото на експеримента, в деня след началото му и една седмица по-късно, като са предоставили информация за тяхното натоварване, удовлетворение от работата, ангажираност, психично здраве, нива на стрес, FoMO и поведение, показващо пристрастяваща употреба към социални медии.

„Дори след този кратък период от време установихме, че групата, която прекарва 30 минути по-малко на ден в социалните медии, значително подобрява удовлетворението от работата и психичното си здраве“, посочва Юлия Брайловская. „Участниците в тази група се чувстваха по-малко преуморени и бяха по-отдадени на работата от контролната група. Усещането им за FoMO също намаля. Ефектите продължават най-малко една седмица след края на експеримента и дори се увеличават в някои случаи през това време. Участниците, които са намалили ежедневното си използване на социални медии доброволно, са продължили да го правят дори след седмица“.

Изследователите предполагат, че като намалят използването на социални медии, участниците са имали повече време да си вършат работата, което означава, че са се чувствали по-малко преуморени и също така са страдали по-малко от разделено внимание. „Нашите мозъци не могат да се справят добре с постоянното отвличане на вниманието от дадена задача“, обяснява Юлия Брайловская. „Хората, които често спират това, което правят, за да наваксат изоставането си в социалните медии, им е по-трудно да се съсредоточат върху работата си и постигат по-слаби резултати“. Освен това времето, прекарано в социалните медии, може да попречи на хората да взаимодействат с колегите си в реалния живот, което може да доведе до отчуждение. Намаляването на времето, прекарано в социалните медии, може да намали този ефект.

Източник: Newswise