Секретарят на Националния съвет по наркотични вещества в Плевен

Секретарят на Националния съвет по наркотични вещества г-жа Светлана Йорданова бе на работна визита в Плевен. На 3 октомври тя взе участие в разширено заседание на Общински съвет по наркотични вещества - Плевен, на което представи актуалния дневен ред на Националния съвет, приоритетите и инициативите в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018. Плевенската среща е част активната програма на Секретариата на Националния съвет за по-близка комуникация със съставите на Общинските съвети по наркотични вещества и местната власт по места в страната, с цел оптимизиране на съвместния работен процес. Изключително полезен и смислен диалог бе осъществен по време на заседанието, с участието на членове на ОбСНВ - Плевен: Николай Пачевски - прокурор в Окръжна прокуратура, г-жа Анелия Цветанова от БЧК - Плевен, местната законодателна и изпълнителна власт: г-жа Катя Христова - общински съветник, г-н Стефан Захариев и д-р Елза Пачева от отдел "Здравеопазване и социални дейности", г-жа Мариета Георгиева от отдел "Образование" в Община Плевен, д-р Юлиан Найденов - РЗИ, Плевен....
Read More
Конкурс за финансиране на училищни събития по превенция

Конкурс за финансиране на училищни събития по превенция

Общински съвет по наркотични вещества и Община - Плевен обявяват конкурс за УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА: “ Превенция на зависимости сред децата и младите хора”. Срокът за представяне е до 16.30ч. на 14.10.2016г. Пълен пакет документи: обява, формуляр и придружително писмо можете да намерите на следния уеб-адрес: http://pleven.bg/bg/obyavleniya/obyava-za-uchastie-v-konkurs-za-uchilishtni-proekti-na-tema-preventsiya-na-zavisimosti-sred-detsata-i-mladite-hora ...
Read More

Тенденциите от 2015 – наблюдаваме динамиката днес

Важна за нашата работа е статистиката, наблюдението на проведеното консултиране в Превантивния център в Плевен. Това дава не само "момента снимка" на състоянието, но е сериозен фактор в планиране на превантивната работа. С какво "влязохме" в 2016 година? Анализ на консултирането в ПИЦ - Плевен за 2015: В сравнение с миналата година се констатира известно увеличение на лицата потърсили консултация, употребяващи стимуланти. Броят на потърсилите помощ употребяващи стимуланти се доближава до броя на потърсилите помощ употребяващи марихуана.  Задържа се тенденцията за снижаване на възрастта граница при употребяващите По-голям е броя на лицата потърсили помощ, по „поведенчески проблеми” и риск от употреба на ПАВ, повечето консултации са инициирани от близки и родители на лицата. Увеличава се броят на лицата, злоупотребяващи и зависими към алкохол, потърсили помощ в ПИЦ. Запазва се тенденцията от миналата година за плавно повишаване бройката на зависимите жени към алкохол. Намаляване броят на хероинозависимите, потърсили помощ в ПИЦ. Констатира се завишаване броя на злоупотребяващите с наркотични вещества от ромската...
Read More

Обучения за професионалисти

Обученията, организирани и провеждани от ОбСНВ и ПИЦ-Плевен за професионалисти, ангажирани с темата за превенция на рискови фактори сред младите хора са част от постоянните ни работни програми. През първата половина на 2016г. бяха осъществени две такива: за поддържане и повишаване на капацитета на инспекторите от Детска педагогическа стая в районните управления на ОД на МВР - Плевен и здравните кадри от системата на общинските училища за превенция на употребата на наркотични вещества и тренинг за педагогическите съветници от образователната система на област Плевен. Първото такова бе специализирано надграждащо обучение за разпознаване на симптоматиката и работа с деца и млади хора, употребяващи и/ли злоупотребява с наркотични вещества.  Акцент в програмата бе темата „за и против легализирането на марихуаната – вреди и ползи”, причинната връзка между остри психози и употреба на ПАВ, рисковете пред младите хора от новата синтетична дрога. Гост - презентатори в обучението бяха консултанти на Министерство на здравеопазването и Националния съвет по наркотични вещества:  доц. Д-р Мая Стоименова –...
Read More

Превантивна програма сред рискови групи

В средата на 2016г. приключи последната няколкомесечна програма на ОбСНВ и ПИЦ-Плевен: „ВИЖ ИСТИНАТА!” – селективна превенция на употребата на наркотични вещества сред рискови групи”. В хода на реализацията и бяха обхванати над 70 момичета и момчета на възраст 13-19 години от три селища на област Плевен, включително и такива от специализирани институции и около 40 родители/настойници на млади хора в риск. Проведени бяха серия от  превантивни психологическо – консултативни  сесии,  водени от специалисти на ПИЦ – Плевен и ОБСНВ – Плевен, подпомагани от младежи доброволци – обучители на връстници. както и  подкрепящи  сесии за родители/настойници на млади хора с по-голям риск от употреба и злоупотреба с ПАВ. Искрена благодарност за поредната смислена работа на нашия екип доброволци - момичета и момчета, готови да посветят време и усилия на някой друг!...
Read More