Благодарим и желаем…

Благодарим и желаем…

Уважаеми колеги, приятели, момичета и момчета, дами и господа, пред идващите празници благодарим на всички вас за доброто и смислено време заедно през изтичащата, нелека 2020. Желаем и се надяваме на нови отворени врати, познати и непроходени пътища, малки крачки и големи успехи за всички. Бъдете здрави и добри! ...
Read More
ОБЯВА

ОБЯВА

ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПСИХОЛОГ В ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ Община Плевен обявява свободна длъжност за психолог в Превантивно – информационен център по зависимости (ПИЦ), Плевен, бул. Русе, № 1, ет.4 Основните задължения за длъжността: Осъществява дейности по превенция на зависимости.Планира, реализира и отчита здравно информационни сесии за превенция на рисково поведение сред деца и млади хора в и извън училище; социални институции и др.Осигурява индивидуално и групово психологическо консултиране на деца, младежи, граждани и/или техните семейства, свързано с потенциален или вече индикиран риск от употреба или злоупотреба с ПАВ и други зависимости;Участва в планирането и реализирането на обучения за специалисти, деца и млади хора.Съдейства за изпълнение и постигане на целите на национални, регионални и местни стратегии и проекти, свързани с превенция на рискови фактори. Изисквания за заемане на длъжността: Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност „Психология”;Допълнителни умения: Компютърна грамотност;Комуникативни умения;Умения за разработване и координиране на програми и инициативи;Изготвяне на анализи, доклади, отчетна документация. Способност за самостоятелна организация на труда и за работа в екип.Умения за вземане на решения. Необходими документи: Заявление за заемане...
Read More
ОБУЧИТЕЛЕН ТРЕНИНГ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ от област Плевен

ОБУЧИТЕЛЕН ТРЕНИНГ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ от област Плевен

СЪВРЕМЕННАТА УНИВЕРСАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ В УЧИЛИЩНА СРЕДА – КАКВО ДА, КАКВО НЕ”. Национална програма „ЖИВОТ” На 25 октомври 2019 в Плевен се проведе тренинг за специалисти от образователната система и звена за социални услуги от област Плевен за обсъждане и споделяне на подходи и превантивни дейности в и извън училищна среда. Какво е и какво не е универсалната превенция сред деца и млади хора? Защо имаме нужда от нова психология, която да ни помага да се сближаваме помежду си и да се разбираме едни други далеч по-добре, отколкото сега, и именно с нейния инструментариум да работим с децата и младите хора? Повод за срещата бе и обсъждане на ефективното изпълнение на току - що спечелените нови проекти за превенция от плевенски училища, които стартират изпълнение на заложените дейности в началото на ноември 2019. Участниците бяха запознати с пилотното реализиране на национална програма "Живот" с ученици от 5 клас в Плевен, с обратната връзка от децата, както и възможностите за нейното...
Read More
Полска визита в Плевен

Полска визита в Плевен

Част от екипа на ОбСНВ и ПИЦ - Плевен бе домакин на полезна работна среща с колеги от Градския център за социални грижи в Плоцк - побратименият на Плевен полски град.Споделяне на конкретен опит в предоставянето на услуги, общи проблеми и предизвикателства обсъдиха експерти на двата екипа и началникът на отдел "Здравеопзване и социални грижи" в Община Плевен д-р Елза Пачева. Потенциални възможности за партньорство договориха председателят на ОбСНВ Катя Божикова и заместник директорът на полския център Cezary Dusio. ...
Read More