Рискът да посегнат към алкохол е по-голям при деца, които употребяват газирани напитки с кофеин

Рискът да посегнат към алкохол е по-голям при деца, които употребяват газирани напитки с кофеин

Тенденцията сред децата да пият често газирани напитки с кофеин може да показва по-висок риск от консумация на алкохол в бъдеще, показват нови изследвания. В проучване на над 2000 деца в САЩ на възраст между девет и десет години, тези, които съобщават, че пият такива напитки всеки ден, се оказват два пъти по-склонни да заявят, че са пили алкохол. Публикувани в списание „Substance Use & Misuse“, резултатите от проучването показват също, че ежедневно употребяващите газирани напитки с кофеин са по-импулсивни и имат по-лоша работна памет. Всяка от констатациите взема под внимание други фактори като фамилна история на употреба на наркотици и ниско образование на родителите.Въпреки че силните връзки между консумацията на кофеинови напитки и бъдещата употреба на вещества са добре документирани в юношеството и възрастните, откритията на екип от корейски изследователи са първите, които демонстрират подобни резултати при малки деца. При тийнейджъри предишни изследвания показват, че тези, които редовно пият енергийни напитки, са пет пъти по-склонни да употребяват алкохол или...
Read More
Употребата на кофеин е по-висока при пушачи и хора със сериозни психични заболявания

Употребата на кофеин е по-висока при пушачи и хора със сериозни психични заболявания

Почти 90% от възрастните в Съединените щати използват кофеин ежедневно, консумирайки средно 186 mg на ден. Установено е, че употребата на кофеин е по-висока при пушачи и при хора със сериозни психични заболявания. Въпреки потенциалните благоприятни ефекти на кофеина, той може да бъде вреден при по-високи дози. Според данните от проведено проучване, значителна разлика за средните нива на кофеин в кръвта се наблюдава при участници с биполярно разстройство (1725 ng/mL) и шизофрения (1194 mg/mL) в сравнение с контролната група (613 ng/mL). Във всичките 3 групи 18% до 25% от участниците са приемали високи дневни дози (> 400 mg) кофеин на ден. Има малка, но значима корелация между самооценения прием на кофеин и нивата на кофеин в кръвта (r = 0,17). В регресионните анализи възрастта, расата (чернокожи) и диагнозата (шизофрения или биполярно разстройство) са значими предиктори за нивата на кофеин в кръвта. Възрастта и диагнозата (биполярно разстройство) са значими предиктори за приема на кофеин по собствени съобщения.Пушачите с шизофрения или биполярно...
Read More