„Мотивацията – причини, желания, стимули, потребности при приемните родители” бе тема на обучение със социални работници от Областния екип по приемна грижа

„Мотивацията – причини, желания, стимули, потребности при приемните родители” бе тема на обучение със социални работници от Областния екип по приемна грижа

Обучение на тема „Мотивацията – причини, желания, стимули, потребности при приемните родители” проведе екипът на Превантивно-информационния център в Плевен. Участие в него взеха социални работници, отговарящи за приемните семейства от общините Плевен, Червен бряг, Никопол и Кнежа, а обучител бе психологът Валентин Минков. Коментирани бяха причините човек да избере професията „приемен родител“ – дали това се прави изцяло по финансови съображения или има и хора-идеалисти, за които това е призвание. Темата предизвика дискусия коя от двете групи приемни родители се справят по-успешно. Социалните работници се обединиха около мнението, че и двете страни трябва да бъдат стимулирани, като според тях и от двата типа хора може да излезе успешен приемен родител стига те да бъдат достатъчно добре мотивирани. В рамките на обучението участниците се спряха и на въпроса за нормативната уредба в областта на професионалната приемна грижа, която според мнозина от социалните работници трябва да бъде актуализирана с оглед на това, че услугата е динамична. Дискутирани бяха и конкретни казуси, свързани с...
Read More
ПИЦ – Плевен и ПГЗ “Стефан Цанов” – Кнежа със съвместни дейности по национална програма

ПИЦ – Плевен и ПГЗ “Стефан Цанов” – Кнежа със съвместни дейности по национална програма

Обучение за родители проведоха Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен и Професионалната гимназия по земеделие "Стефан Цанов" - Кнежа. То се реализира по Национална програма "Заедно за всяко дете", модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищно образование", а обучител бе психологът в ПИЦ - Плевен Валентин Минков. Тренингът бе разделен в две теми, като пред родителите специалистът коментира въпросите за образованието и перспективите в развитието на детето, както и родителската отговорност, нейните граници, свободата и контролът. В първата част от обучението Валентин Минков представи данни от проучване на родителското участие в училищния живот в България, според които едва 1/5 от българските родители, включени в международното изследване на родителското участие, оценяват като сравнително често присъствието на членове на техните семейства в училището. Едва 10% от анкетираните родители участват в училищно настоятелство. Само 23% от интервюираните родители са част от родителския актив на класа, а почти 80% от родителите изобщо не са в състояние да посочат...
Read More
ПИЦ – Плевен и МКБППМН – Долна Митрополия проведоха обучение на ученици от пети и шести клас

ПИЦ – Плевен и МКБППМН – Долна Митрополия проведоха обучение на ученици от пети и шести клас

Обучение на ученици от пети и шести клас от Долна Митрополия и Горна Митрополия се проведе в базата на Общинския център за извънучилищни дейности в Байкал. Организатори на проявата бяха Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Долна Митрополия в лицето на нейния секретар Марияна Илчева и Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен, като във фокуса на обучението бе прилагането на Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества чрез развитие на умения сред ученици от 5-7 клас. Обучението премина под формата на тренинг, включващ различни ролеви игри, воден от психолога в ПИЦ - Плевен Валентин Минков. По думите на специалиста, в този си вид Програмата се случва много добре, като предимство е и провеждането й на място, различно от класната стая, даващо възможност за реализирането на ролевите игри. Лично моето мнение е, че самото обучение в този тренингов формат е много по-успешно и ефективно, отколкото работата в училището, категоричен бе Минков. Психологът разкри, че има...
Read More
Последствията от употребата на наркотици бяха тема на обучение на деца и приемни родители в ПИЦ – Плевен

Последствията от употребата на наркотици бяха тема на обучение на деца и приемни родители в ПИЦ – Плевен

Обучение на деца, настанени в приемни семейства и техните приемни родители, организира Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Инициативата се реализира съвместно с областния екип по приемна грижа в Плевенска област, като в нея взеха участие деца и родители от общините Кнежа, Никопол, Левски и Плевен. В обучението се включиха деца на възраст над 14 години, подбрани от областния екип по приемна грижа съобразно степента от риск от употреба на наркотични вещества, на който са изложени. Пред приемните родители психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков коментира предпоставките за употребата на наркотични вещества, видовете наркотици и тяхното въздействие, разпознаването на употреба на дрога, а също така се спря на темата за това как да помогнем на деца, приели свръхдоза. Заедно с децата от приемни семейства работиха Антоанета Мачева – координатор превантивни програми и д-р Неделчо Георгиев. Фокусът на обучението бе върху дългосрочните последствия от употребата на наркотични вещества, формирането на зависимост и отстояване на позиция пред групата. Приемните родителите са отворени да...
Read More
Ученици от община Левски участваха в обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“

Ученици от община Левски участваха в обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“

Общинският център за извънучилищни дейности в село Байкал бе домакин на тридневно обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“. Проявата бе организирана от Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен с обучител психологът Валентин Минков. В обучението се включиха ученици от шести и седми клас от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“ в Левски, както и от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. Целта на обучението бе разширяване на познанията на учениците, които вече участваха в проект за превенция употребата на наркотични вещества. Акцент в обучението в Байкал бяха не само начините за предпазване от нежелана бременност и СПИН, но и взаимоотношенията между момичета и момчета, отговорността на родителите, влиянието на средата и вземането на решения, както и физическите промени в юношеската възраст. Психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков сподели, че съвместната работа с децата от община Левски продължава, като предстои те да подготвят...
Read More
Педагози от Левски проведоха обучение, посветено на работата в екип

Педагози от Левски проведоха обучение, посветено на работата в екип

От 30 юли до 1 август в Хисаря се проведе обучение на тема „Работа в екип - взаимодействие между институциите“, в което участие взеха 18 педагози от община Левски - представители на ОУ „Максим Горки“ и СУ „Крум Попов“, детските градини „Слънце“ и „Локомотив“, както и такива на НЧ „Георги Парцалев“. Обучението бе организирано от Отдел „Образование“ в Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с лектор психологът в Превантивно-информационния център за зависимости в Плевен Валентин Минков. Основната цел на обучението бе сформирането на екипи и взаимодействие между различните институции, като акцент в работата на участниците в него бе решаване на казуси, ролеви игри за работа в екип, прилагане на Наредбата за приобщаващо образование в училищата. В последния ден всеки от тях имаше възможност да изготви програма за решаването на конкретни казуси – реални ситуации, с които те са се сблъсквали в практиката си, свързани с прояви на рисково поведение на учениците и техните...
Read More
Обучение на тема „Общуване“ проведе в Горна Митрополия психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков

Обучение на тема „Общуване“ проведе в Горна Митрополия психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков

Обучение на деца на тема „Общуване“, свързано със социалните умения на подрастващите, се проведе в село Горна Митрополия. Участие в него взеха ученици от пети до седми клас, а инициативата бе на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Долна Митрополия съвместно с Народно читалище „Искра – 1923“ – Горна Митрополия и Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен. Обучението бе част от летните занимания, организирани за местните младежи от читалището в Горна Митрополия. В рамките на обучението бяха обсъдени ситуации на рисково поведение, свързани с извършването на противообществени прояви, употреба на наркотици, а също така заедно с психолога от ПИЦ – Плевен Валентин Минков младите хора коментираха дългосрочните последствия от употребата на легални наркотични вещества. „Темата се оказа доста интересна за децата, като самите те повдигнаха много от въпросите за рисковото поведение, които ги вълнуват и се включиха с желание в ролевите игри. Представени бяха различни ситуации, в които те трябваше да направят избор как ще...
Read More
Приемни родители и деца от общините Червен бряг и Кнежа участваха в обучение на ПИЦ – Плевен и БАСП

Приемни родители и деца от общините Червен бряг и Кнежа участваха в обучение на ПИЦ – Плевен и БАСП

Второ обучение на приемни родители и деца, настанени в приемни семейства, проведоха Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. След като в първата среща участници бяха родители и деца от общините Плевен, Никопол и Долна Митрополия, днес в обучението се включиха семейства от общините Червен бряг и Кнежа. Темата на обучението бе „Сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и контрацепция“, като от страна на ПИЦ – Плевен участваха психологът Валентин Минков и д-р Неделчо Георгиев, а от БАСП – д-р Красимир Романов. както и деца от Клуб „Връстници обучават връстници“ към ПИЦ – Плевен и Читалище „ЛИК“. Пред децата психологът Валентин Минков говори за промените в юношеската възраст, интимните взаимоотношения между момичетата и момчетата, както и за начините за предпазване от нежелана бременност, сексуално предаваните инфекции, ХИВ/СПИН. Планирали сме да проведем със същите групи обучение с фокус върху дългосрочните последствия от наркотичните вещества, които ще бъдат през май и юни, сподели психологът Валентин Минков. ...
Read More
ПИЦ – Плевен и БАСП стартираха обучение на приемни родители и деца, настанени в приемни семейства

ПИЦ – Плевен и БАСП стартираха обучение на приемни родители и деца, настанени в приемни семейства

Обучение на приемни родители и деца, настанени в приемни семейства, стартира Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. В първата среща, реализирана съвместно с Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, участие взеха родители и деца от общините Плевен, Никопол и Долна Митрополия, разделени в две групи, като акцент в нея бе сексуалното и репродуктивното здраве. Младежите от приемните семейства гостуваха в ПИЦ – Плевен, като в обучението на тема „Сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и контрацепция“ се включиха Антоанета Мачева и психологът Валентин Минков от екипа на Превантивно-информационния център, както и деца от Клуб „Връстници обучават връстници“ към ПИЦ – Плевен и Читалище „ЛИК“. Те представиха презентация, посветена на темата, а също така младежите от приемни семейства взеха участие в различни ролеви игри. Паралелно, специалистът по акушерство и гинекология д-р Красимир Романов от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве коментира пред родителите различни въпроси, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, като сред темите, на които той се спря, бяха...
Read More
Педагози и млади лидери от община Левски участваха в обучения за превенция на употребата на наркотици

Педагози и млади лидери от община Левски участваха в обучения за превенция на употребата на наркотици

Продължават дейностите по проекта на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, за превенция на рисковото поведение, употреба на наркотични вещества и развитие на социални умения при ученици от първи до пети клас. На 4 септември в ЦНСТ – Левски бе организирано обучение на учители от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, а също така на педагози от ЦНСТ – Левски и ЦОП – Левски. Участие взеха 25 преподаватели, а обучител бе психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Темата бе „Въведение в методиката за превенция на рисково поведение при учениците от 1 до 5 клас“. Целта на обучението беше педагозите да се запознаят с методиката, като в своите учебни заведения те ще трябва да реализират проекти за работа с ученици от първи до пети клас. На учителите бе дадена възможност да адаптират методиката, спрямо особеностите на децата и да направят собствена програма на базата на...
Read More