ПИЦ – Плевен организира семинар за училищни психолози, посветен на превенцията на наркотични вещества

ПИЦ – Плевен организира семинар за училищни психолози, посветен на превенцията на наркотични вещества

Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен проведе еднодневен семинар за училищни психолози и педагогически съветници от училищата в област Плевен. Темата на проявата, събрала близо 40 специалисти в Конферентна зала „Гена Димитрова“, бе „Надграждане на теоретичните и практически знания на училищните психолози и педагогически съветници, свързани с превенция употребата на наркотични вещества”. В рамките на събитието бяха представени някои от най-актуалните теми, с които специалистите се сблъскват в ежедневната си работа. Участниците бяха запознати с новите наркотични вещества и въздействието им върху здравето на юношите, като за тях говори токсикологът от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен гл. ас. д-р Олимпиада Атмажова, която от тази година е част от Общинския съвет по наркотични вещества. Освен за актуалните тенденции при употребата на психоактивни синтетични вещества, д-р Атмажова говори и за факторите, които допринасят за бързото им разпространение. Сред тях тя открои ниската им цена и факта, че трудно се забраняват законово и могат да се закупят легално, особено по интернет. Тя отбеляза,...
Read More
ПИЦ – Плевен проведе обучение на тема „Посредничество и подпомагане на деца в нужда“ по Програма „Подай ръка“

ПИЦ – Плевен проведе обучение на тема „Посредничество и подпомагане на деца в нужда“ по Програма „Подай ръка“

С двудневно изнесено надграждащо обучение на екипи от Центрове за настаняване от семеен тип в Плевен, Левски и Садовец Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен приключи дейностите по Програма „Подай ръка“. В обучението под наслов „Посредничество и подпомагане на деца в нужда“ участваха служители от ЦНСТ, пряко ангажирани с възпитанието на децата – психолози, възпитатели, социални работници, както и деца от центровете, които са неформални лидери в общността. Домакин на проявата бе Туристическият дом в Плевен, който посрещна общо 12 служители на ЦНСТ и 6 деца, настанени в центровете. Обучители в рамките на проявата бяха психолозите от ПИЦ – Плевен Марина Трифонова и Валентин Минков и специалистът „Обучения“ Цветомир Стефанов, които в началото запознаха участниците с правилата на обучението и представиха отделните модули от него, а екипите на ЦНСТ и децата споделиха своите очаквания. В първия ден сред акцентите бяха темите за превенцията – какво представлява тя и кои са ефективните методи за превенция, както и за доброволчеството и лидерството и...
Read More
ПИЦ – Плевен бе домакин на две обучения по Програма „Подай ръка“

ПИЦ – Плевен бе домакин на две обучения по Програма „Подай ръка“

На 11 и 18 март в Превантивно-информационния център в Плевен се проведоха последните два модула по Програма „Подай ръка“ за децата от четири Центъра за настаняване от семеен тип в град Плевен. Темата на първото обучение бе „Последствия от употребата на психоактивни вещества“, а обучители на младежите от ЦНСТ бяха психологът Валентин Минков и специалистът „Обучения“ в ПИЦ Цветомир Стефанов. Заедно те коментираха кои са легалните и кои нелегалните наркотични вещества, като тийнейджърите имаха възможността да споделят това, което знаят за наркотиците, дали са имали досег с някои от тях и дали има хора от обкръжението им, които употребяват наркотични вещества. В непринуден разговор те споделиха своето мнение, разказвайки реални случки от живота си, а в поредица от кратки филмчета обучителите представиха вредата от употребата на ПАВ. Чрез тях участниците в обучението се запознаха с ефектите от цигарите, райския газ, метамфетамините и хероина върху човешкия организъм. Второто и последно в рамките на Програма „Подай ръка“ обучение за децата от ЦНСТ в...
Read More
Семейството бе тема на обучение с деца от ЦНСТ в Левски и Садовец, организирано от ПИЦ – Плевен

Семейството бе тема на обучение с деца от ЦНСТ в Левски и Садовец, организирано от ПИЦ – Плевен

На 1 ноември – навръх Деня на народните будители, Народно читалище „ЛИК - 1959” – Плевен бе домакин на изнесено целодневно обучение, организирано от Превантивно-информационния център по зависимости в областния град. В инициативата по Програма „Подай ръка“ участие взеха деца от Центровете за настаняване от семеен тип в град Левски и село Садовец, община Долни Дъбник. Тема на обучението бе семейството, като специалистите от ПИЦ – Плевен коментираха с младежите защо е необходимо семейството, обърнаха внимание на ролите в него, както и на проблемите във взаимоотношенията с партньора. Бяха включени различни тематични презентации и ролеви игри, чрез които участниците се запознаха детайлно със засегнатите проблеми. Децата от ЦНСТ в Садовец и Левски се включиха активно в отделните ролеви игри от обучението, като не скриха интереса си към темата. В играта „Да играем на семейство“ всеки си изтегли роля и съответните качества, като след това, разделени на отбори, участниците трябваше да изпълнят три задачи, свързани с поемането на отговорности в семейството, а...
Read More
ПИЦ – Плевен проведе обучения на персонала на ЦНСТ по Програма „Подай ръка“

ПИЦ – Плевен проведе обучения на персонала на ЦНСТ по Програма „Подай ръка“

На 26 и 27 септември и 29 и 30 септември Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен проведе двудневни обучения по Програма „Подай ръка“ с участието на персонала на Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Домакин на събитията бе парк-хотел „Стратеш“ в Ловеч. В двете обучения участваха над 70 човека от включените в програмата ЦНСТ на територията на област Плевен – четири в град Плевен и по един център в град Левски и село Садовец. Програма „Подай ръка“ е насочена към деца и млади хора от 10 до 18 години, при които има риск за употреба на наркотични вещества или младежи, експериментиращи с такива, отглеждани и възпитавани в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Тя е с двугодишен срок на изпълнение – от 2022 до 2024 г. Сред целите й са предотвратяване на възникването или увеличаването на негативни последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца, които се намират в риск, сформиране у децата на желание към водене на...
Read More
Младежи от ЦНСТ в Левски и Садовец участваха в изнесено обучение, организирано от ПИЦ – Плевен

Младежи от ЦНСТ в Левски и Садовец участваха в изнесено обучение, организирано от ПИЦ – Плевен

Изнесено обучение на младежи по Програма „Подай ръка“ организира Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Домакин на инициативата бе Туристическият дом в Парк „Кайлъка“, като участие в нея взеха деца от Центровете за настаняване от семеен тип в град Левски и село Садовец, община Долни Дъбник. Част от модулите, включени в обучението, бяха свързани с изграждането на социални умения сред тийнейджърите, както и начините за самоутвърждаване. Сред темите, които участниците коментираха със специалистите от ПИЦ – Плевен и младите доброволци на Центъра, бяха приятелството и любовта, отношенията между половете, особеностите във физиологията на мъжа и жената и промените, които настъпват в нея по време на пубертета. Също така, сред акцентите в рамките на проявата бяха темите за сексуалната култура, болестите, предавани по полов път и начините за предпазване от тях. Под формата на разнообразни игри младите участници научиха повече за това защо е важно да умеем да работим в екип, каква е ролята на лидера в един колектив и защо...
Read More
Обучение, посветено на рисковото поведение сред учениците, се проведе в Левски

Обучение, посветено на рисковото поведение сред учениците, се проведе в Левски

Двудневно обучение на тема „Повишаване знанията на училищния персонал по въпроси, свързани с рисковото поведение на учениците” се проведе на 22 и 25 май в Левски. То бе предназначено за специалисти, пряко ангажирани с отглеждане, възпитание и обучение на деца в образователни и социални институции - учители, социални работници, психолози, възпитатели, медицински специалисти и друг персонал, като се реализира по заявка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Левски. Участниците бяха представители на ЦНСТ, ЦСРИ и ЦОП, като пред тях психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков представи теми, свързани с проблема, разпределени в три модула. Първият модул бе свързан с юношеската възраст и нейните особености, вторият – с решаването на конфликти, а третият – с агресията и насилието сред децата. Темите от втория ден от обучението бяха с фокус върху кризисната интервенция при употреба на психоактивни вещества.В Левски бе даден старт и на дейностите с деца на възраст 14-19 години, настанени в институции,...
Read More
Възпитанието на децата бе тема на обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“ – Кнежа

Възпитанието на децата бе тема на обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“ – Кнежа

На 26 септември в Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа се проведе обучение с участието на преподаватели и родители на ученици от гимназията. Неговата тема бе „Възпитанието – средство за преодоляване на дискриминацията, агресията и насилието в живота на децата“ и се реализира в изпълнение на Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ по Национална програма „Заедно за всяко дете“. Проектът се реализира съвместно от ПГЗ „Стефан Цанов“ – Кнежа и НЧ „ЛИК – 1959“ – Плевен. Пред участниците психолозите в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков и Марина Трифонова коментираха психологическите предпоставки за агресията и насилието в живота на децата в юношеска възраст, а също така възможностите за психологическо консултиране с цел превенция отпадането от училище и на психологическото консултиране за професионално ориентиране и информиране. Те се спряха на темите за това какво представлява възпитанието и има ли универсална формула за него; дисциплината и ролята й при общуването...
Read More
В Никопол се проведе обучение на тема „Кризисна интервенция при употреба на психоактивни вещества“

В Никопол се проведе обучение на тема „Кризисна интервенция при употреба на психоактивни вещества“

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Никопол организира съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости - Плевен обучение, посветено на 26 юни - Световния ден борба с употребата и трафика на наркотични вещества. При спазване на всички противоепидемични мерки участие в обучението взеха педагози, представители на читалището, социални работници от ОЗД и приемна грижа, ЦОП и експерти от Община Никопол. Под формата на презентация, а също така с помощта на въздействащи видеоклипове, психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков се спря върху причините за употребата на наркотични вещества, симптомите и последствията, които предизвиква всяко от тях. Обсъдени бяха въпросите: Как да реагираме, след като установим, че детето употребява ПАВ; Как да помогнем на човек след свръхдоза с наркотични вещества; Какво е абстинентен синдром и способи за преодоляването му. Също така, психологът демонстрира пред участниците в обучението различни способи за диагностициране употребата на наркотични вещества и отговори на въпросите, зададени от участниците. Предстои организирането на поредица обучения с...
Read More
Екипът на ПИЦ – Плевен започна реализацията на програма с участието на деца от ЦНСТ

Екипът на ПИЦ – Плевен започна реализацията на програма с участието на деца от ЦНСТ

Екипът на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен стартира програма, насочена към възпитаниците на ЦНСТ в областния град. Програмата за формиране на базисни комуникативни и жизнени умения на децата, настанени в ЦНСТ, ще се реализира в рамките на три месеца, а сред акцентите в нея са придобиване на социални и комуникативни умения от децата; повишаване на мотивацията за учене или продължаване на образованието; кариерно и професионално ориентиране; полово и сексуално възпитание; подготовка за самостоятелен и семеен живот.В първото обучение от програмата, водено от психолозите на ПИЦ – Плевен Марина Трифонова и Валентин Минков, взеха участие по-големи възпитаници на ЦНСТ – от 14 до 19 години, както и момиче-доброволец, а тема на срещата бе половата и сексуална култура. Пред участниците в обучението специалистите се спряха върху особеностите на половата система при мъжете и жените, секса и контрацепцията, СПИН и полово предаваните заболявания, планирането на бременност и нуждите на новороденото, както и на взаимоотношенията между деца и родители. Младежите проявиха активност, като...
Read More