Време е за промяна на предупрежденията върху опаковките на тютюневите изделия, смятат изследователи

Време е за промяна на предупрежденията върху опаковките на тютюневите изделия, смятат изследователи

Необходими са нови предупредителни етикети върху опаковките на тютюневите изделия, за да мотивират и подкрепят спирането на тютюнопушенето, установява проучване на изследователи от университета в Отаго. Изследователите са попитали 27 души, които използват тютюн за ръчно свиване на цигари, как реагират на големите графични предупреждения върху опаковките. Проф. Джанет Хоек смята, че предупрежденията на пакетите са били много ефективни, за да разкажат на хората за рисковете за здравето от тютюнопушенето, но е необходимо опресняване. „Участниците в проучването споделиха, че предупрежденията са загубили въздействие, но също така признаха, че активно избягват да ги гледат, като развиха аргументи защо няма вероятност да бъдат лично засегнати от пушенето“, коментира тя.Лани Теди, която също е част от изследователския екип, казва: „Ние знаем от други изследвания, че избягването и контрааргументите често показват по-голяма ангажираност с предупрежденията. Нашите открития обаче показват, че можем да ангажираме хората, които пушат повече. Предупрежденията не са променяни от въвеждането им и е време да помислим за нови подходи. Например, много...
Read More