Психическа травма в детството може да окаже влияние върху здравето през целия живот

Психическа травма в детството може да окаже влияние върху здравето през целия живот

Психическа травма в детството може да повиши риска от лошо здравословно състояние през целия живот. Изследователи са анализирали близо 2900 отговора от проучване за насилието в семейството, проведено в Нова Зеландия и са установили, че около 45% от респондентите казват, че не са имали неблагоприятни събития в детството, мнозинството са имали поне едно, а една трета съобщават за повече от едно.Проучването включва осем категории травми в детството: емоционално, физическо или сексуално насилие или израстване в домакинство, където е имало насилие, злоупотреба с наркотични вещества, психично заболяване, развод или случай на член от семейството, попаднал в затвора. В сравнение с хората без преживяна травма в детството, лошото психично здраве е почти три пъти по-разпространено сред тези, които са преживели четири или повече неблагоприятни събития в ранните години от своя живот. Психичното здраве се класифицира като лошо, ако човек е бил диагностициран в дългосрочен план или наскоро е приемал антидепресанти или сънотворни лекарства.Дори само един вид несгоди в детството е свързан с...
Read More
Според проучване: Проблемите с психичното здраве и зависимостите – все по-често срещани сред полицаите

Според проучване: Проблемите с психичното здраве и зависимостите – все по-често срещани сред полицаите

Проблемите с психичното здраве и зависимостите към алкохол или наркотици са все по-често срещан проблем сред полицаите, като трябва да се работи повече за справянето с него, сочат изводите от изследване, представено в HealthDay. За да научат повече, изследователите са прегледали 67 проучвания, включващи над 272 000 полицаи в 24 държави. Повечето от проучванията са от Северна Америка (46%), Европа (28%) и Австралия (10%), като са участвали предимно от мъже, изпълняващи общи задължения.Според резултатите, от отговорите на малко под 26% от включените в проучването е било отчетено, че имат определен проблем с алкохола, като 5% могат да се счетат за алкохолно зависими. Един от всеки 7 отговаря на критериите за посттравматично стресово разстройство или депресия, а 1 на 10 отговаря на критериите за тревожно разстройство или има мисли за самоубийство. Липсата на подкрепа от страна на колегите, високото ниво на стрес на работното място и лошите стратегии за справяне с това са отчетени като водещи рискови фактори за лошо психично...
Read More