Повече от 1/3 от наркотиците, продавани в тъмната мрежа, са с неясен състав

Повече от 1/3 от наркотиците, продавани в тъмната мрежа, са с неясен състав

Тестване на наркотици, закупени онлайн, установява, че 35% не са това, за което са представени. Проучването анализира 103 проби от незаконни наркотици, получени от вече несъществуващия тъмен уеб форум Test4Pay. Докато 65% от пробите съдържат само рекламираното вещество, проучването установява, че 14% от пробите съдържат смес от него с други психоактивни или потенциално вредни химикали. Междувременно, 21% от пробите не съдържат нито едно от рекламираните вещества. За MDMA, метамфетамините и хероина се установява, че съдържат само рекламираното вещество. Продуктите, продавани като кетамин, 2C-B и алпразолам, е най-вероятно да бъдат напълно заменени с други вещества или нови синтетични лекарства, което увеличава риска от нежелани странични ефекти, потенциално предозиране или смърт. От 19 изследвани проби от кокаин само четири са били чист кокаин, докато 13 съдържат други вещества, а две проби изобщо не съдържат кокаин.Според проучването, през 2023 г. има лек спад на хората, които купуват наркотици в тъмната мрежа, като повече се обръщат към приложения за съобщения и социални медии, за...
Read More
Наблюдава ли се спад на пазарите на наркотици в „тъмната мрежа“?

Наблюдава ли се спад на пазарите на наркотици в „тъмната мрежа“?

Технологиите продължават да бъдат основен двигател на пазарите на наркотици, като пазарите в „тъмната мрежа“, приложенията за социални медии и съобщения в реално време, както и комуникационните технологии и технологиите за криптиране, понастоящем се използват до известна степен за улесняване на продажбата на наркотици. Това сочат данните от Европейския доклад за наркотиците (EDR) за 2022 г.По-конкретно, политическата и обществената загриженост нарастват във връзка с потенциала на пазарите в „тъмната мрежа“ да се превърнат в по-значим източник за получаване на незаконни наркотици. Извършеният от EMCDDA анализ на предлагането на наркотици чрез пазарите в „тъмната мрежа“ обаче показва, че редица фактори, включително пандемията от COVID-19, дейността на правоприлагащите органи и дългите периоди на прекъсване на работа, изглежда са оказали въздействие върху дейността на пазарите на наркотици в „тъмната мрежа“. В края на 2021 г. очакваните приходи рязко са спаднали до малко под 30 000 EUR на ден в сравнение с 1 млн. EUR на ден, констатиран през 2020 г.Онлайн екосистемата е много...
Read More