Младежи от ЦНСТ в Левски и Садовец участваха в изнесено обучение, организирано от ПИЦ – Плевен

Младежи от ЦНСТ в Левски и Садовец участваха в изнесено обучение, организирано от ПИЦ – Плевен

Изнесено обучение на младежи по Програма „Подай ръка“ организира Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Домакин на инициативата бе Туристическият дом в Парк „Кайлъка“, като участие в нея взеха деца от Центровете за настаняване от семеен тип в град Левски и село Садовец, община Долни Дъбник. Част от модулите, включени в обучението, бяха свързани с изграждането на социални умения сред тийнейджърите, както и начините за самоутвърждаване. Сред темите, които участниците коментираха със специалистите от ПИЦ – Плевен и младите доброволци на Центъра, бяха приятелството и любовта, отношенията между половете, особеностите във физиологията на мъжа и жената и промените, които настъпват в нея по време на пубертета. Също така, сред акцентите в рамките на проявата бяха темите за сексуалната култура, болестите, предавани по полов път и начините за предпазване от тях. Под формата на разнообразни игри младите участници научиха повече за това защо е важно да умеем да работим в екип, каква е ролята на лидера в един колектив и защо...
Read More
ПИЦ – Плевен стартира дейностите по Програма „Подай ръка“

ПИЦ – Плевен стартира дейностите по Програма „Подай ръка“

Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен започна дейностите по Програма „Подай ръка“. Тя е насочена към деца и млади хора от 10 до 18 години, при които има риск за употреба на наркотични вещества или младежи, експериментиращи с такива, отглеждани и възпитавани в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи без увреждания. В програмата са включени общо шест ЦНСТ на територията на област Плевен – 4 в град Плевен, както и тези в град Левски и село Садовец, община Долни Дъбник. Тя е с двугодишен срок на изпълнение – от 2022 до 2024 г. Програма „Подай ръка“ е съобразена с изискванията на Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотични вещества на Европейския мониторингов център по наркотици и наркомании (EMCDDA). На децата в риск ще се предложи различен вариант на поведение, ще им бъдат показани различен тип отношения между хората и начини как да бъдат отговорни личности. Чрез обучението в различните части от програмата ще...
Read More
Екипът на ПИЦ – Плевен започна реализацията на програма с участието на деца от ЦНСТ

Екипът на ПИЦ – Плевен започна реализацията на програма с участието на деца от ЦНСТ

Екипът на Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен стартира програма, насочена към възпитаниците на ЦНСТ в областния град. Програмата за формиране на базисни комуникативни и жизнени умения на децата, настанени в ЦНСТ, ще се реализира в рамките на три месеца, а сред акцентите в нея са придобиване на социални и комуникативни умения от децата; повишаване на мотивацията за учене или продължаване на образованието; кариерно и професионално ориентиране; полово и сексуално възпитание; подготовка за самостоятелен и семеен живот.В първото обучение от програмата, водено от психолозите на ПИЦ – Плевен Марина Трифонова и Валентин Минков, взеха участие по-големи възпитаници на ЦНСТ – от 14 до 19 години, както и момиче-доброволец, а тема на срещата бе половата и сексуална култура. Пред участниците в обучението специалистите се спряха върху особеностите на половата система при мъжете и жените, секса и контрацепцията, СПИН и полово предаваните заболявания, планирането на бременност и нуждите на новороденото, както и на взаимоотношенията между деца и родители. Младежите проявиха активност, като...
Read More