С тези три прости теста за самооценка, всеки заинтересован от темата за превенция на употребата на психоактивни вещества, може да направи предварителна оценка на своите знания, поведение, нагласи. Тестовете са анонимни и безплатни. Всеки въпросник калкулира оценка в два фактора:
1.Индикации или факти за употреба на наркотици
2.Рискови фактори за употреба на ПАВ.