Предпоставките за рисково поведение на учениците бяха тема на форум в ПГЗ „Стефан Цанов“ – Кнежа

Предпоставките за рисково поведение на учениците бяха тема на форум в ПГЗ „Стефан Цанов“ – Кнежа

Форум с участието на преподаватели и родители на ученици се проведе в Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа. Той бе на тема „Предпоставки за рисковото поведение и отпадане на учениците от училище” и се реализира в изпълнение на модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование" по Национална програма „Заедно за всяко дете“. Пред участниците психологът в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков коментира психологическите предпоставки за отпадане от училище при децата в юношеска възраст, а също така възможностите за психологическо консултиране с цел превенцията на отпадане от училище и на психологическото консултиране за професионално ориентиране и информиране. Във форума бяха включени ролеви игри за интерпретиране на родителското отношение и реакция при трудни казуси с младите, както и свободна дискусия, в рамките на която родители и педагози коментираха с психолога проблеми, с които се сблъскват в ежедневието си. По време на форума Валентин Минков представи резултатите от анкетно проучване, проведено сред...
Read More