Общински съвет по наркотични вещества и Община – Плевен обявяват конкурс за УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ под мотото „ПОСЛЕДВАЙ ЖИВОТА!”

Общински съвет по наркотични вещества и Община – Плевен обявяват конкурс за УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ под мотото „ПОСЛЕДВАЙ ЖИВОТА!”

Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Плевен  в изпълнение на  Годишен план за дейността на ОбСНВ  през 2018г. стартират процедура по прием на документи за участие на училища в проекти под мотото „Последвай живота!”– ученически инициативи и дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите хора”.   Краен срок за подаване на документи за конкурсната сесия: до 16.30ч. на 15 октомври ( понеделник) 2018г.  в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен. Тук можете да намерите: Писмо - покана Обява и регламент на конкурсната сесия Формуляр за кандидатстване  Придружително писмо за депозиране на проект. ...
Read More
На среща на високо равнище в Ню Йорк участниците заявиха ангажимент за справяне с проблема с наркотиците

На среща на високо равнище в Ню Йорк участниците заявиха ангажимент за справяне с проблема с наркотиците

Българският министър-председател Бойко Борисов взе участие в Срещата на високо равнище „Глобален призив за действие за справяне с проблема с наркотиците“. Форумът, който се проведе в Централата на ООН в Ню Йорк, се организира от президента на САЩ Доналд Тръмп, а България е съдомакин на срещата. Премиерът Борисов е начело на българската делегация, която участва в 73-тата сесия на ООН, съобщават от правителствената информационна служба. По време на Срещата на високо равнище страните-участнички заявиха категоричен ангажимент за предприемане на действия за борба с проблема с наркотиците. Всяка страна декларира готовност да се включи в прилагането на стратегия, ограничаваща в максимална степен разпространението и употребата на наркотични вещества. Документът визира четири основни точки, които държавите поемат ангажимент да разработят: намаляване на търсенето на наркотични вещества чрез образование, кампании и превенция на злоупотребата с наркотични вещества; разширяване на усилията за лечение, с цел спасяване на живот и насърчава на възстановяването на наркозависимите; укрепване на международното сътрудничество в областта на съдебния, правоприлагащия и здравния...
Read More
Педагози и млади лидери от община Левски участваха в обучения за превенция на употребата на наркотици

Педагози и млади лидери от община Левски участваха в обучения за превенция на употребата на наркотици

Продължават дейностите по проекта на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, за превенция на рисковото поведение, употреба на наркотични вещества и развитие на социални умения при ученици от първи до пети клас. На 4 септември в ЦНСТ – Левски бе организирано обучение на учители от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, а също така на педагози от ЦНСТ – Левски и ЦОП – Левски. Участие взеха 25 преподаватели, а обучител бе психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков. Темата бе „Въведение в методиката за превенция на рисково поведение при учениците от 1 до 5 клас“. Целта на обучението беше педагозите да се запознаят с методиката, като в своите учебни заведения те ще трябва да реализират проекти за работа с ученици от първи до пети клас. На учителите бе дадена възможност да адаптират методиката, спрямо особеностите на децата и да направят собствена програма на базата на...
Read More