Ученици от община Левски участваха в обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“

Ученици от община Левски участваха в обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“

Общинският център за извънучилищни дейности в село Байкал бе домакин на тридневно обучение на тема “Превенция на рисковото сексуално поведение“. Проявата бе организирана от Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен с обучител психологът Валентин Минков. В обучението се включиха ученици от шести и седми клас от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“ в Левски, както и от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. Целта на обучението бе разширяване на познанията на учениците, които вече участваха в проект за превенция употребата на наркотични вещества. Акцент в обучението в Байкал бяха не само начините за предпазване от нежелана бременност и СПИН, но и взаимоотношенията между момичета и момчета, отговорността на родителите, влиянието на средата и вземането на решения, както и физическите промени в юношеската възраст. Психологът в ПИЦ – Плевен Валентин Минков сподели, че съвместната работа с децата от община Левски продължава, като предстои те да подготвят...
Read More
Отворена е новата сесия за подкрепа на училищни проекти!

Отворена е новата сесия за подкрепа на училищни проекти!

Общински съвет по наркотични вещества и Община - Плевен обявяват конкурс за УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ под мотото „ПОСЛЕДВАЙ ЖИВОТА!” Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Плевен  в изпълнение на  Годишен план за дейността на ОбСНВ  през 2019г. стартират процедура по прием на документи за участие на училища в проекти под мотото „Последвай живота!”– ученически инициативи и дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите хора”. Краен срок за подаване на документи за конкурсната сесия: до 16.30ч. на 15 октомври ( вторник ) 2019г.  в Център за административно обслужване на граждани на Община Плевен. Тук можете да намерите: Писмо - поканаОбява и регламент на конкурсната сесияФормуляр за кандидатстване Придружително писмо за депозиране на проект. ...
Read More