Приемни родители и деца от общините Червен бряг и Кнежа участваха в обучение на ПИЦ – Плевен и БАСП

Приемни родители и деца от общините Червен бряг и Кнежа участваха в обучение на ПИЦ – Плевен и БАСП

Второ обучение на приемни родители и деца, настанени в приемни семейства, проведоха Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. След като в първата среща участници бяха родители и деца от общините Плевен, Никопол и Долна Митрополия, днес в обучението се включиха семейства от общините Червен бряг и Кнежа. Темата на обучението бе „Сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и контрацепция“, като от страна на ПИЦ – Плевен участваха психологът Валентин Минков и д-р Неделчо Георгиев, а от БАСП – д-р Красимир Романов. както и деца от Клуб „Връстници обучават връстници“ към ПИЦ – Плевен и Читалище „ЛИК“. Пред децата психологът Валентин Минков говори за промените в юношеската възраст, интимните взаимоотношения между момичетата и момчетата, както и за начините за предпазване от нежелана бременност, сексуално предаваните инфекции, ХИВ/СПИН. Планирали сме да проведем със същите групи обучение с фокус върху дългосрочните последствия от наркотичните вещества, които ще бъдат през май и юни, сподели психологът Валентин Минков. ...
Read More