Дискусия на тема „Наркотични вещества – видове и вредата от употребата им“ се проведе в ОУ “Св. Климент Охридски“ – Плевен

Дискусия на тема „Наркотични вещества – видове и вредата от употребата им“ се проведе в ОУ “Св. Климент Охридски“ – Плевен

Дискусия на тема „Наркотични вещества - видове и вредата от употребата им“ се проведе в ОУ “Св. Климент Охридски“ - Плевен. Тя бе водена от психолога в ПИЦ - Плевен Илиан Илиев и имаше за цел запознаване на учениците с видовете наркотични вещества, влиянието им върху организма и превенция на рисковото поведение. Психологът дискутира с петокласниците влиянието на марихуаната, амфетамините и метамфетамините върху психиката и поведението на човек. Учениците бяха запознати и с легалните наркотични вещества и много оживено споделиха както собствено мнение, така и мнението на родителите си за влиянието и вредата както от цигарите, така и от алкохола върху организма на човек. В края на дискусията изразиха желание поредицата от срещи на тази тема да продължи и занапред....
Read More
Четвъртокласници участваха в инициатива по Проект „Да си зависим не е яко, яко е да си независим”

Четвъртокласници участваха в инициатива по Проект „Да си зависим не е яко, яко е да си независим”

Четвъртокласници от НУ „Единство” и ОУ „Лазар Станев” участваха в съвместна инициатива по Проект „Да си зависим не е яко, яко е да си независим”, подкрепен от Община Плевен и Общински съвет по наркотичнни вещества – Плевен. Домакините от ОУ „Лазар Станев” представиха филми и презентации и проведоха викторина с награди по темата. Медицинското лице Дианка Ботева демонстрира впечатляващ опит, споделяйки повече за вредите, които причинява тютюнопушенето. Инициативата завърши с щафетни състезателни игри, грамоти, шампионски купи и награди. ...
Read More
В ОУ „Св. Климент Охридски“ – Плевен се проведе дискусия за новите психоактивни вещества

В ОУ „Св. Климент Охридски“ – Плевен се проведе дискусия за новите психоактивни вещества

В ОУ „Св. Климент Охридски“ - Плевен с ученици от 7 клас беше проведена дискусия от психолога в ПИЦ - Плевен Илиан Илиев за новите психоактивни вещества и опасността, които крият за здравето. Седмокласниците бяха запознати с рисковете при употреба на новите наркотични вещества от групата на синтетичните канабиноиди. Употребата на тези вещества е свързана с висок риск от развитие на психоза, особено при младежите. Синтетичните канабиноиди са свързани с опасни ефекти върху различни органи и системи. Новите синтетични наркотици имат съвсем различни ефекти от тези на познатите досега психоактивни вещества върху физиологията на организма и могат да окажат необратим ефект върху психиката на тийнейджърите и възрастните. Те често водят до свръхактивност, параноя и безпричинна агресия, склонност към суицидно поведение. Беше проведена и ролева игра за изработване на поведенчески модел учениците да могат да казват „НЕ“, ако им бъде предложено да употребят наркотично вещество. ...
Read More
Ученици от община Левски участваха в обучение за презентаторски умения по проект на МКБППМН – Левски и ПИЦ – Плевен

Ученици от община Левски участваха в обучение за презентаторски умения по проект на МКБППМН – Левски и ПИЦ – Плевен

На 15 ноември в Заседателната зала на Община Левски се проведе обучение за презентаторски умения с участието на ученици от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“ в Левски и ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. То бе част от дейностите по проекта на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, за превенция на рисковото поведение, употреба на наркотични вещества и развитие на социални умения при ученици от първи до пети клас. Участниците в обучението представиха презентации на тема „Легални наркотични вещества“, като бяха разпределени в четири екипа. Мултимедийните презентации бяха фокусирани върху вредата от употребата на цигари, енергийни напитки, а също така бе показана и обща презентация за легалните наркотични вещества. От своя страна, децата от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова представиха резултатите от направена от тях анкета за това колко често техните съученици употребяват енергийни напитки. От водещия на обучението – психологът в Превантивно-информационния център по...
Read More
Ученици от ОУ „Валери Петров” – Плевен организираха пъстър парад на хвърчилата по проект „Последвай живота!“

Ученици от ОУ „Валери Петров” – Плевен организираха пъстър парад на хвърчилата по проект „Последвай живота!“

Ученици от ОУ „Валери Петров” – Плевен организираха пъстър парад на хвърчилата. Участниците използваха благоприятния вятър, за да покажат майсторките си умения в управлението на оригинални и атрактивни модели хвърчила, които сами бяха сглобили по проект „Последвай живота“. Проектът е финансиран от Общински съвет по наркотични вещества и Община Плевен. Основната идея на проекта „Последвай живота” е популяризиране на здравословен и безрисков начин на живот, както и превенция на употребата на психоактивни вещества сред учениците. Той цели развитие на индивидуални умения за по-добра комуникация, засилване на позитивните приятелски връзки и устояване на натиск за употреба. Превенцията се фокусира върху представянето и засилването на свързаността с училище посредством изграждане у учениците на усещане за идентичност и успешност. Включва подкрепа на позитивните отношения с връстниците и коригиране на погрешни схващания. Информационната кампания беше подкрепена от медицинските лица към училището – Ива Цветкова и Катя Дюлгерова, Илиан Илиев – психолог в ПИЦ и родители. Петокласниците и шестокласниците подредиха изложба от постери, представящи вредата от...
Read More
Ученици от НУ „Патриарх Евтимий“ проведоха велопоход, подкрепен от ОбСНВ – Плевен

Ученици от НУ „Патриарх Евтимий“ проведоха велопоход, подкрепен от ОбСНВ – Плевен

Ниските температури в събота не спряха учениците от Начално училище „Патриарх Евтимий“ – Плевен да проведат Велопоход под наслов „Имам право на активно движение, здраве и сигурност“ по трасето на първата велоалея на Плевен, от Градската градина до входа на Парк „Кайлъка“. Инициативата се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Община Плевен и ОбСНВ – Плевен по линия на Конкурса за училищни проекти „Последвай живота!”. Децата предварително получиха брандирани с мотото на спортното начинание светлоотразителни жилетки и дипляни с информация за маршрутите и схема на велоалейната мрежа на град Плевен. Подкрепяни от придружаващите ги родители и учители, малките колоездачи успешно стигнаха до финала и получиха почетни грамоти за участие, връчени от заместник кмета по младежки дейности, спорт и туризъм Иван Кюлджийски. ...
Read More
С волейболен турнир в ОУ “Лазар Станев”– Плевен стартира проектът “Да си зависим не е яко, яко е да си независим!“

С волейболен турнир в ОУ “Лазар Станев”– Плевен стартира проектът “Да си зависим не е яко, яко е да си независим!“

В ОУ “Лазар Станев”– Плевен стартираха дейностите по проект “Да си зависим не е яко, яко е да си независим!“. Проектът е одобрен и се финансира от Общински съвет по наркотични вещества – Плевен и Община Плевен, след проведена конкурсна сесия за младежки училищни инициативи на тема „Превенция на зависимостите сред децата и младите хора“. Той цели да активизира противопоставянето на нездравословния начин на живот и зависимостите към алкохола, тютюнопушенето и наркотичните вещества и да насочи поведението на младите хора им към дейности, които допринасат за тяхното духовно и физическо израстване и развитие. Първата дейност е проведеният вчера волейболен турнир между отбори от ОУ „Лазар Станев” и ОУ „Цветан Спасов”. Наградите - грамота, купа, топка за всеки от отборите, зарадваха участниците и училищните ръководства. Предстоят още турнири и състезания, викторини, беседи и образователни филми и презентации на училищно и междуучилищно ниво. Проектът ще приключи на 30 ноември 2018г. с откриване на изложба от рисунки, колажи и постери на теми „Не на...
Read More
В ОУ “Д-р Петър Берон“ стартираха дейностите по проект “Дерзай, мечтай, победи!“, финансиран от ОбСНВ – Плевен

В ОУ “Д-р Петър Берон“ стартираха дейностите по проект “Дерзай, мечтай, победи!“, финансиран от ОбСНВ – Плевен

На 08.11.2018 г. в ОУ “Д-р Петър Берон“ - Плевен стартираха дейностите по проект “Дерзай, мечтай, победи!“. Проектът е одобрен и се финансира от Общински съвет по наркотични вещества - Плевен и Община Плевен след проведена конкурсна сесия за младежки училищни инициативи на тема „Превенция на зависимостите сред децата и младите хора“. Той има за цел да активизира детския и младежки дух за противопоставяне на нездравословния начин на живот и зависимостите към алкохола, тютюнопушенето и наркотичните вещества и да насочи поведението им към дейности, допринасящи за тяхното себеутвърждаване, себедоказване и развитие. Мощен емоционален заряд за всички участници даде талисманът на проекта “Живко-Здравко“, за когото е ушит атрактивен костюм. Той ще съпътства множеството дейности: срещи-разговори с учениците „Разумният избор“, конкурс и изложба на рисунки на тема „Извън капана на алкохола, цигарения дим и дрогата“, конкурс за постери „Аз съм свободен и свободен искам да живея“, спортни изяви и състезания. Планираните мероприятия ще протекат в рамките на един месец и ще приключат с...
Read More
За епидемичен взрив на употребата на метамфетамини у нас алармира в Плевен доц. Васил Атанасов

За епидемичен взрив на употребата на метамфетамини у нас алармира в Плевен доц. Васил Атанасов

Научнопопулярна лекция на тема „Наркотиците – минало, настояще и бъдеще“ изнесе в Плевен доц. Васил Атанасов, дх, началник на токсохимична лаборатория във ВМА, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“ и председател на Експертния съвет по наркотични вещества към Националния съвет по наркотични вещества към Министерски съвет. Проявата бе част от събитията, с които Медицинският колеж в Плевен отбеляза своята 70-годишнина. Доц. Атанасов направи исторически преглед за използването на наркотиците от древността до наши дни и се спря на това как те навлизат масово в днешно време. Той посочи, че употребата на веществата, оказващи въздействие върху психиката, датира от хиляди години, като даде за пример халюциногенните гъби, използвани от жреците в техните ритуали, канабиса, листата от кока и опиумния мак. „В Древен Египет пък са почитали, като свещено растение синия лотус, за наркотичните свойства на който говори и Омир в своята „Одисея“. В Древна Гърция пък се заражда култът към виното, който навлиза широко в различни ритуали и употребата на което бива...
Read More