Ако отворите речник IMG_3659в търсене на значението на тази дума, то ще намерите горе-долу подобен текст: „Предварителни действия за предотвратяване на нещо, за предпазване от нещо“.

Как и защо, обаче това се случва?

Най-общо хората си представят, че превенцията на негативни влияния, поведения, включително и на зависимости се свежда до това да информираш (да предупреждаваш) какво би се случило, ако попаднеш в тяхната клопка. Това обаче и дълбоко невярно схващане – особено в свят, който прелива от информация, и то идваща без никакви усилия – с един клик.

Само информиран не значи въоръжен срещу какво и да било. Разбира се Превантивният център в Плевен предоставя точна, коректна и адекватна на ситуацията информация, издаваме подходящо печатно съдържание, което е важен помощен инструмент в превантивната работа. Но основното, което екипът ни прави е по всякакъв начин, с всякакви техники, методи и форми да помага на хората да изграждат свои личностни умения за справяне с проблемите.

Предизвикателството на превенцията е да помогне на човек или група хора със сходни характеристики да адаптират своето поведение, начин и качество на живот, възможности спрямо въздействията на заобикалящия ни свят и социум: социални и обществени норми, общуване с връстници, условия на живот, рискове…

Човекът е уязвимо същество, това е разбираемо, и именно на уязвимостта са базирани различните стратегии за превенция:  универсална, селективна и индикативна.Ounce-of-prevention.1

Успешната превенция намалява търсенето на лечебна грижа и услуги. Макар това е дълъг, системен процес, чийто резултати няма как да се видят тук и сега, инвестирането на усилия в превентавна работа е далеч по-смислено, и дори икономически по-полезно от лечение.