Важна за нашата работа е статистиката, наблюдението на проведеното консултиране в Превантивния център в Плевен. Това дава не само „момента снимка“ на състоянието, но е сериозен фактор в планиране на превантивната работа. С какво „влязохме“ в 2016 година?

Анализ на консултирането в ПИЦ – Плевен за 2015:ignire

 • В сравнение с миналата година се констатира известно увеличение на лицата потърсили консултация, употребяващи стимуланти. Броят на потърсилите помощ употребяващи стимуланти се доближава до броя на потърсилите помощ употребяващи марихуана.  Задържа се тенденцията за снижаване на възрастта граница при употребяващите
 • По-голям е броя на лицата потърсили помощ, по „поведенчески проблеми” и риск от употреба на ПАВ, повечето консултации са инициирани от близки и родители на лицата.
 • Увеличава се броят на лицата, злоупотребяващи и зависими към алкохол, потърсили помощ в ПИЦ. Запазва се тенденцията от миналата година за плавно повишаване бройката на зависимите жени към алкохол.
 • Намаляване броят на хероинозависимите, потърсили помощ в ПИЦ.
 • Констатира се завишаване броя на злоупотребяващите с наркотични вещества от ромската етническа група.
 • Запазва се тенденцията от миналата година за увеличаване броя на лицата, търсещи помощ, живеещи в по-малките населени места на Общината.

Тенденциите в употребата на ПАВ в Община Плевен.

 • Употребата на марихуана е водеща при подрастващите от Общината Плевен. Притеснителен е факта, че голяма част от тях, приемат употребата на марихуана за нещо „безобидно“, една част от тях дори не считат за необходимо да се крият когато пушат марихуана. Една част от младите хора вече са опитвали и „друсана“ марихуана.
 • Понижава се възрастта за първоначална употреба и се повишава броя на младите хора експериментиращи с нелегални наркотични вещества.
 • Констатира се повишаване употребата на стимуланти в Община Плевен. Което от своя страна води до повишаване на агресивността при младите хора. Броят на потърсили помощ в ПИЦ, употребяващи стимуланти, наближава броя на употребяващите марихуана.
 • Намалява броят на употребяващите хероин, опиатно зависимите употребяват основно метадон или други медикаменти. Една част от тях са се преориентирали към употреба на стимуланти.
 • Повишава се броя на употребяващите нелегални наркотични средства живеещи в по-малките населени места на Община Плевен.