Годишен отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества – Плевен през 2016 г. бе представен днес на заседание на ОбСНВ. Отчетът направи председателят на Съвета Катя Божикова, която се спря върху основните дейности през миналата година, а също така очерта акцентите в работата на ОбСНВ – Плевен през настоящата 2017-а.

Божикова отбеляза, че и през 2016 г. дейностите на ОбСНВ са продължили да са с акцент върху са разработване и осъществяване на програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества сред учениците, сред рисковите групи и общността. Като по-добре изпълнение в сравнение с други години, тя изтъкна работата в областта на информационното обслужване, а също така подготвянето и разпространяването на превантивно-информационни материали, свързани с превенцията на психоактивни вещества. Бе отчетено, че благодарение на съвместните и координирани усилия на членовете на ОбСНВ през 2016 г. бе подновена конкурсната сесия за финансиране на малки училищни проекти по превенция. След активна подготовка през летните месеци конкурсната сесия бе обявена през септември 2016, а в периода октомври – декември се реализираха подкрепените общо 8 проекта.


Също така, благодарение на установена трайна във времето съвместна работа с отдел „Образование” на Община Плевен, със средства от общинския бюджет отново е било финансирано функционирането на СИП „Здравно образование” в общинските училища. През учебна 2015/2016 г. в общинската образователна система са работили общо 16 групи СИП в 9 училища с общо реализирани 1000 учебни часа занимания. Приоритети с работата с учениците в СИП формите са били превенцията на рисково сексуално поведение, превенция на ХИВ/СПИН, на ПАВ.

През 2016 г. ОбСНВ е възстановил партньорствата с местните спортни клубове, експерта на Министерство на младежта и спорта за област Плевен и Ловеч, с отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм” в Община Плевен, благодарение на които са били проведени съвместни детски и младежки спортни прояви, по време на които са промотирани безрисковото поведение и здравословен начин на живот. Пример за това бе включването на ОбСНВ и ПИЦ в екипа за организиране и провеждане на 1 Национален детски турнир по таекуон-до за купа „Плевен”. Разработено през 2016-а, съвместно с Европейски информационен център Европа Директно – Плевен, постоянната комисия по Образование към Общински съвет – Плевен и отдел „Образование” на Община Плевен, е и първо специално публично събитие за училищни ученически съвети „Младите говорят ЗА…”. Неговата цел е да стимулира ангажираността на учениците в гимназиален курс не само към училищното самоуправление, но и към социална и обществена изява.


Не на последно място по важност бе отбелязано, че през 2016 г. бе проектирана и се появи в интернет пространството уеб-страницата на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен – www.picpleven.org. Най-смисленото в този, факт бе, че тя е създадена от дългогодишния доброволец Момчил Минков – млад човек посветил повече от 4 години на подхода „връстници обучават връстници” и сам реализирал десетки превантивни дейности сред младежи в риск.