На свое заседание, проведено на 19.10.2017 комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Плевен разгледа постъпилите училищни проекти в обявената от ОбСНВ – Плевен конкурсна сесия за  МЛАДЕЖКИ УЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ НА ТЕМА: “Превенция на зависимости сред децата и младите хора”.

Договори за изпълнение на инициативи, ще бъдат подписани със следните учебни заведения:

ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Плевен

ОУ „Д-р П.Берон”, гр. Плевен

ОУ „В. Петров”, гр. Плевен

ОУ „Лазар Станев”, гр. Плевен

ДФСГ „Интелект”, гр. Плевен

СУ „Стоян Заимов”, гр. Плевен

СУ „П. Яворов”, гр. Плевен

На добър час на ученическите екипи! Специалистите на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен са на разположение за помощ и подкрепа.