Поредна среща по проект „Превенция употребата на психоактивни вещества сред учениците в община Долна Митрополия“, реализиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Долна Митрополия съвместно с ПИЦ – Плевен, се проведе в СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник. В проекта участват ученици от осми и девети клас от СУ „Васил Априлов“ – Долна Митрополия и СУ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник, като в превантивната дейност е използван методът “Връстници обучават връстници”. В него дейностите по превенция се изпълняват от ученици неформални лидери, обучени и подпомогнати от училищния психолог и психолог от ПИЦ – Плевен.

Учениците от Тръстеник бяха подготвили мултимедийни презентации, с които представиха пред своите връстници различни видове наркотици, споделиха повече за веществата, които се съдържат в тях, ефекта от употребата им, като се спряха подробно и на пораженията върху организма, които те причиняват. От своя страна, психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков бе подготвил своеобразна провокация за младите хора, показвайки им „мостри“ на някои от най-популярните наркотични вещества. Макар и изглеждащи досущ като амфетамин, метамфетамин, хероин, марихуана или кокаин, всъщност специалистът бе поставил в пакетчетата не истинска дрога, а… гипсова шпакловка, кристалчета сол и семенца от копър и чия.

„Докато стигне до крайния потребител, дрогата преминава през ръцете на много прекупвачи. Ако първоначално тя е в чист вид, всеки един от тях си взема от „материала“, като допълва взетото количество с каквото намери. Често изборът пада точно върху материалите, които се използват в строителството, тъй като те изглеждат напълно идентични с наркотика. А резултатът от инжектирането на подобно вещество е или гангрена, която води до ампутация на крайник, или образуване на тромб, който може да стигне до сърцето и да причини смърт. Затова и моят съвет към вас е – бъдете разумни, пазете здравето си и не посягайте към дрогата“, обърна се към учениците психологът.